Gavagai.pl

ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat... umysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Gavagai to... repozytorium inspiracji: fragmentów książek, filmów i wierszy... opisów umysłów i czynów wielkich ludzi, których śladem warto podążać. To także repozytorium 25 tysięcy sentencji i aforyzmów.

Sentencje w bazie gavagai:

All censorships exist to prevent any one from challenging current conceptions and existing institutions. All progress is initiated by challenging current conceptions, and executed by supplanting existing institutions. Consequently the first condition of progress is the removal of censorships.

George Bernard Shaw

Human beings are the only animals of which I am throughly and cravenly afraid.

George Bernard Shaw

The more things a man is ashamed of, the more respectable he is.

George Bernard Shaw

Patriotism is a pernicious, psychopathic form of idiocy.

George Bernard Shaw

Patriotism is your conviction that this country is superior to all other countries because you were born in it.

George Bernard Shaw

Democracy: The substitution of election by the incompetent many for appointment by the corrupt few.

George Bernard Shaw

In order to fully realize how bad a popular play can be, it is necessary to see it twice.

George Bernard Shaw

There are only two classes in good society in England: the equestrian class and the neurotic class.

George Bernard Shaw

The English are not very spiritual people, so they invented cricket to give them some idea of eternity.

George Bernard Shaw

There is no satisfaction in hanging a man who does not object to it

George Bernard Shaw

The English have no respect for their language, and will not teach their children to speak it.

George Bernard Shaw

Demokracja jest formą rządu, która zastępuje wybory przez niekompetentnych wielu, mianowanych przez skorumpowanych niewielu.

Democracy is a form of government that substitutes election by the incompetent many for appointment by the corrupt few.

George Bernard Shaw

A government that robs Peter to pay Paul can always depend upon the support of Paul.

George Bernard Shaw

Men have to do some awfully mean things to keep up their respectability.

George Bernard Shaw

Patriotism is your conviction that this country is superior to all others because you were born in it.

George Bernard Shaw

The fact that a believer is happier than a skeptic is no more to the point than the fact than a drunken man is happier than a sober one.

George Bernard Shaw

It is dangerous to be sincere unless you are also stupid.

George Bernard Shaw

I dread success. To have succeeded is to have finished one's business on earth, like the male spider, who is killed by the female the moment he has succeeded in his courtship. I like a state of continual becoming, with a goal in front and not behind.

George Bernard Shaw

All professions are conspiracies against the laity.

George Bernard Shaw

Every person who has mastered a profession is a sceptic concerning it.

George Bernard Shaw

In literature the ambition of the novice is to acquire the literary language; the struggle of the adept is to get rid of it.

George Bernard Shaw

If you must hold yourself up to your children as an object lesson, hold yourself up as a warning and not as an example.

George Bernard Shaw

It is sometimes necessary to make people laugh, to prevent them from hanging you.

George Bernard Shaw

Patriotism is your conviction that this country is superior to all others because you were born in it.

George Bernard Shaw

Few people think more than two or three times a year. I have made an international reputation for myself by thinking once or twice a week.

George Bernard Shaw

Science is always wrong - it never solves a problem without creating ten more.

George Bernard Shaw

No great writer uses his skill to conceal his meaning.@

George Bernard Shaw

Revolutionary movements attract the best and worst elements in a given society.

George Bernard Shaw

Power does not corrupt men; fools, however, if they get into a position of power, corrupt power.

George Bernard Shaw

The more destructive war becomes the more fascinating we find it.

George Bernard Shaw

Those who can, do; those who can't, teach.

George Bernard Shaw

You know, Tolstoy, like myself, wasn't taken in by superstitions like science and medicine.

George Bernard Shaw

It is long and hard and painful to create life; it is short and easy to steal the life others have made.

George Bernard Shaw

Old men are dangerous; it does not matter to them what is going to happen to the world.

George Bernard Shaw

Liberty means responsibility. That is why most men dread it.

George Bernard Shaw

If all economists were laid end to end, they would not reach a conclusion.

George Bernard Shaw

The people that get on in this world are the people that get up and look for the circumstances that they want; and if they can't find them, they make them.

George Bernard Shaw

My method is to take the utmost trouble to find the right thing to say, and then to say it with the utmost levity.

George Bernard Shaw

Peace is not only better than war, but infinitely more arduous.

George Bernard Shaw

First love is only a little foolishness and a lot of curiosity.

George Bernard Shaw

Do not do unto others as you would that they should do unto you. Their tastes may not be the same.

George Bernard Shaw

In literature the ambition of the novice is to acquire the literary language; the struggle of the adept is to get rid of it.

George Bernard Shaw

If you must hold yourself up to your children as an object lesson, hold yourself up as a warning and not as an example.

George Bernard Shaw

Patriotism is your conviction that this country is superior to all others because you were born in it.

George Bernard Shaw

No great writer uses his skill to conceal his meaning.

George Bernard Shaw

Revolutionary movements attract the best and worst elements in a given society.

George Bernard Shaw

The man who writes about himself and his own time is the only man who writes about all people and about all time.

George Bernard Shaw

Style is effectiveness of assertion.

George Bernard Shaw

When a person excels at something, he should do something else in which he is a novice because that brings him down to earth.

George Bernard Shaw

When two people are under the influence of the most violent, most insane, most delusive, and most transient of passions, they are required to swear that they will remain in that excited, abnormal, and exhausting condition continuously until death do them part.

George Bernard Shaw

Martyrdom is the only way a person can become famous without ability.

George Bernard Shaw

NAPOLEON: What shall we do with this soldier, Guiseppe? Everything he says is wrong. GUISEPPE: Make him a general, Excellency, and then everything he says will be right.

George Bernard Shaw

I learned long ago, never to wrestle with a pig. You get dirty, and besides, the pig likes it.

George Bernard Shaw

She had lost the art of conversation, but not, unfortunately, the power of speech.

George Bernard Shaw

Zbyt prawdziwe, żeby było dobre.

George Bernard Shaw

Jeśli mój sąsiad codziennie bije swoją żonę, ja zaś nie biję jej nigdy, to w świetle statystyki obaj bijemy je co drugi dzień.

George Bernard Shaw

Nie rób bliźniemu tego, co chciałbyś, aby on uczynił tobie. Możliwe, że macie zupełnie różne gusta.

George Bernard Shaw

Człowiek rozsądny przystosowuje się do świata, nierozsądny stara się przystosować świat do siebie. Stąd wszelki postęp pochodzi od nierozsądnych.

George Bernard Shaw

Starzy ludzie są niezwykle niebezpieczni. Przyszłość jest im obojętna.

George Bernard Shaw

Wszystkie zawody są sprzysiężeniem przeciwko laikom.

George Bernard Shaw

Wszystkie wielkie prawdy na początku są bluźnierstwem.

George Bernard Shaw

Jack Owen: Reguły towarzyskie, proszę pana, są pomyślane, żeby ułatwić życie tchórzom i kłamcom.

George Bernard Shaw

Sztuka to stojąca woda, w której jest miejsce dla słabych pływaków, niezdolnych utrzymać się na środku bystrej rzeki.

George Bernard Shaw

Sidney: Wiesz, co to jest pesymista? Hetty: Człowiek, który wierzy, że wszyscy są równie wstrętni jak i on i za to ich nienawidzi.

George Bernard Shaw

Smilash: Jestem na tyle uczciwy, na ile mi pani tylko pozwoli.

George Bernard Shaw

Smilash: Ma pani te same zasady, co Kościół Anglikański. Pozwala pani uczennicom na własne poglądy pod warunkiem, aby doszły do tych samych konkluzji co pani.

George Bernard Shaw

Obfita lektura i życie bez ruchu czyni ludzi rozczarowanymi i tępymi.

George Bernard Shaw

Karą kłamcy nie jest to, że mu nikt nie wierzy, lecz to, że sam nie potrafi nikomu wierzyć.

George Bernard Shaw

Traktowanie człowieka jako środka, a nie jako celu znaczy odmówienie mu prawa do życia.

George Bernard Shaw

Każdy despota musi mieć jednego nielojalnego poddanego, który by go utrzymywał przy zdrowych zmysłach.

George Bernard Shaw

Jedyną rzeczą, jaką kobieta może zrobić dla zapewnienia sobie przyzwoitego bytu - to być dobra dla takiego mężczyzny, którego stać na to, żeby był dla niej dobry.

George Bernard Shaw

Napoleon: Giuseppe, co zrobić z tym oficerem? Cokolwiek powie, nie ma racji.

George Bernard Shaw

Giuseppe: Niech wasza ekscelencja zrobi go generałem. Wtedy będzie miał rację, cokolwiek powie.

George Bernard Shaw

Kiedy Anglik pragnie czegoś, nigdy sobie nie powie, że tego pragnie. Czeka cierpliwie, dopóki w myśli jego nie zrodzi się - nie wiadomo jak - głębokie przekonanie, że jego obowiązkiem moralnym i religijną powinnością jest pokonać tych, którzy posiadają to, czego on pragnie.

George Bernard Shaw

Ten, kto nigdy nie miał nadziei, nigdy nie zazna rozpaczy.

George Bernard Shaw

Światem rządzą czyny, nie dobre intencje, toteż jeden grzesznik wart jest dziesięciu bezczynnych świętych i męczenników.

George Bernard Shaw

Ludziom wszystko dość prędko się uprzykrza, a najbardziej to, co najbardziej lubią.

George Bernard Shaw

Zdrowy naród jest tak nieświadomy swej narodowości, jak czerstwy człowiek swego zdrowia.

George Bernard Shaw

Pozbawianie chorego na żołądek obiadu i podanie go człowiekowi, który może ten obiad strawić lepiej, jest posunięciem bardzo logicznym, ale nierozsądnym.

George Bernard Shaw

Doniosłym zadaniem milionera - którego tragedia polega na tym, że niema on wystarczającej ilości potrzeb jak na swoje możliwości - jest tworzenie potrzeb.

George Bernard Shaw

Jedyną naprawdę skuteczną bronią prasy w walce z socjalizmem jest milczenie.

George Bernard Shaw

Niekoniecznie musimy usuwać cudze zbrodnie przy pomocy własnych.

George Bernard Shaw

Nienawiść jest zemstą tchórza za to, że się dał zastraszyć.

George Bernard Shaw

[...] Bóg stracił cierpliwość do świata, [...] i potopił wszystkich z wyjątkiem jednej rodziny. W rezultacie jednak potomstwo tej rodziny odtworzyło wszystkie występki swych przodków tak dokładnie, że klęskę potopu z równym powodzeniem można było sobie darować. Sprawy potoczyły się dawnym torem.

George Bernard Shaw

Niewolnicy bardzo często czują się lepiej na ciele i na duszy niż w pełni odpowiedzialni wolni ludzie. [...]

George Bernard Shaw

Nie zapominaj nigdy, że jeśli oddasz swoje prawo w ręce sąsiadów, a swoją religię w ręce biskupów, rychło znajdziesz się bez prawa i bez religii.

George Bernard Shaw

Nie można rządzić ludźmi wychowanymi w niewolnictwie inaczej, niż się rządzi niewolnikami.

George Bernard Shaw

W teatrze życia każdy może się ubawić z wyjątkiem aktora.

George Bernard Shaw

Nie nauczysz się jeździć na łyżwach nie ośmieszając się.

George Bernard Shaw

Chcemy, aby nami rządzono, a jednak kierować rządzącymi.

George Bernard Shaw

Zdolność Anglii do robienia rzeczy niemożliwych, kiedy znajduje się w niebezpieczeństwie, ma swoją ujemną stronę: jest to jej niezdolność robienia rzeczy możliwych w bezpiecznych czasach.

George Bernard Shaw

Człowiek czynu zawsze wygląda niestosownie pomiędzy gadułami.

George Bernard Shaw

Stanowczość i upór oznaczają to samo, to tylko ludzie używają tego pierwszego słowa, kiedy chcą komuś schlebić, a drugiego, kiedy chcą kogoś znieważyć.

George Bernard Shaw

Najokrutniejsza wobec bliźniego nie jest nienawiść, lecz obojętność [...].

George Bernard Shaw

Męczeństwo to jedyna droga do sławy nie wymagająca żadnych zdolności.

George Bernard Shaw

Anglikowi wydaje się, że jest moralny, kiedy jest mu niewygodnie.

George Bernard Shaw

Zdolny tworzy, niezdolny poucza.

George Bernard Shaw

Dureń, gdy zrobi głupstwo, potem zawsze tłumaczy, że to było jego obowiązkiem.

George Bernard Shaw

Przyzwoitość jest sprzysiężeniem nieprzyzwoitości z milczeniem.

George Bernard Shaw

We are made wise not by the recollection of our past, but by the responsibility for our future.

George Bernard Shaw

If you must hold yourself up to your children as an object lesson, hold yourself up as a warning and not an example.

George Bernard Shaw

If you cannot get rid of the family skeleton you might as well make it dance.

George Bernard Shaw

The 100% American is 99% idiot.

George Bernard Shaw

When a stupid man is doing something he is ashamed of, he always declares that it is his duty.

George Bernard Shaw

There is no cure for birth and death save to enjoy the interval. George Santayana The reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man.

George Bernard Shaw

Take care to get what you like, or you will be forced to like what you get.

George Bernard Shaw

What really flatters a man is that you think him worth flattering.

George Bernard Shaw

This is the true joy in life, being used for a purpose recognized by yourself as a mighty one; being a force of nature instead of a feverish selfish little clod of ailments and grievances complaining that the world will not devote itself to making you happy.

George Bernard Shaw

The only service a friend can really render is to keep your courage by holding up to you a mirror in which you can see a noble image of yourself.

George Bernard Shaw

It's all that the young can do for the old, to shock them and keep them up to date.

George Bernard Shaw

Life is no brief candle to me. I is a sort of splendid torch which I have got a hold of for the moment, and I want to make it burn as brightly as possible before handing it on to future generations.

George Bernard Shaw

Lack of money is the root of all evil.

George Bernard Shaw

All great truths begin as blasphemies.

George Bernard Shaw

Assassination is the extreme form of censorship.

George Bernard Shaw

Except during the nine months before he draws his first breath, no man manages his affairs as well as a tree does.

George Bernard Shaw

Forget about likes and dislikes. They are of no consequence. Just do what must be done. This may not be happiness, but it is greatness.

George Bernard Shaw

The golden rule is that there are no golden rules.

George Bernard Shaw

Hell is paved with good intentions, not bad ones. All men mean well.

George Bernard Shaw

He who can, does. He who cannot teaches.

George Bernard Shaw

I often quote myself. It adds spice to my conversation.

George Bernard Shaw

It is most unwise for people in love to marry.

George Bernard Shaw

Life does not cease to be funny when people die any more than it ceases to be serious when people laugh.

George Bernard Shaw

Life is not meant to be easy, my child; but take courage: it can be delightful.

George Bernard Shaw

A life spent in making mistakes is not only more honorable but more useful than a life spent doing nothing.

George Bernard Shaw

A lifetime of happiness! No man alive could bear it; it would be hell on earth.

George Bernard Shaw

Marriage is popular because it combines the maximum of temptation with the maximum of opportunity. ( from Man and Superman)

George Bernard Shaw

No question is so difficult to answer as that which the answer is obvious.

George Bernard Shaw

Zdolność do precyzyjnej obserwacji jest powszechnie określana jako cynizm przez tych, którzy jej nie posiadają.

The power of accurate observation is commonly called cynicism by those who have not got it.

George Bernard Shaw

There is no love sincerer than the love of food.

George Bernard Shaw

There is only one religion, though there are a hundred version of it.

George Bernard Shaw

When I was young I observed that nine out of every ten things I did were failures, so I did ten times more work.

George Bernard Shaw

You have no more right to consume happiness without producing it than to consume wealth without producing it.

George Bernard Shaw

Youth is a wonderful thing. What a crime to waste it on children.

George Bernard Shaw

The reasonable man adapts himself to the world: the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man.

George Bernard Shaw

No question is so difficult to answer as that to which the answer is obvious.

George Bernard Shaw

You see things; and you say, "Why?" But I dream things that never were; and I say, "Why not?"

George Bernard Shaw

We are ashamed of everything that is real about us; ashamed of ourselves, of our relatives, of our incomes, of our accents, of our opinions, of our experience, just as we are ashamed of our naked skins.

George Bernard Shaw

Human beings are the only animals of which I am throughly and cravenly afraid.

George Bernard Shaw

Patriotism is a pernicious, psychopathic form of idiocy.

George Bernard Shaw

Democracy: The substitution of election by the incompetent many for appointment by the corrupt few.

George Bernard Shaw

Niektórzy ludzie widzą rzeczy takimi jakie są i pytają dlaczego. Inni marzą o rzeczach, których nigdy nie było i pytają dlaczego nie.

Some men see things as they are and ask why. Others dream things that never were and ask why not.

George Bernard Shaw

z doświadczenia wiemy, że ludzie niczego nie potrafią się nauczyć z doświadczenia.

we learn from experience that men never learn from experience

George Bernard Shaw

Młodość jest tracona przez młodych

George Bernard Shaw

Mężczyźnie wydaje się, że wie, kobieta wie na pewno.

George Bernard Shaw

Wszyscy obserwatorzy potwierdzą, że kobieta inteligentna jest z reguły męska, mało kobieca.

George Bernard Shaw

Najbardziej bezlitosnym drapieżnikiem jest kobieta szukająca męża.

George Bernard Shaw

Kobiety są jak przekład: piękne nie są wierne, wierne nie są piękne.

George Bernard Shaw

 Wielkim skarbem jest zdolność radowania się.

George Bernard Shaw

Człowiek rozsądny przystosowuje się do warunków, jakie zastaje, a człowiek nierozsądny stara się przystosować warunki do swoich potrzeb. Cały postep świata dzieje się zatem tylko dzięki działaniu ludzi nierozsądnych.

George Bernard Shaw

Nawet najsprytniejszy człowiek uwierzy w to, w co pragnie wierzyć, wbrew wszelkim faktom i wszelkim podręcznikom świata.

George Bernard Shaw

Zabójstwo to ekstremalna forma cenzury.

George Bernard Shaw

Omówienia dzieł 0

Opracowanie dorobku

(brak opracowania dorobku)

Fragmenty dzieł autora 0

(brak fragmentów)

Komentarze: 0 Polubienia 1 Zaloguj aby moc lajkować.

Karma z cytatów:

Od ciebie: 2
Globalna 2

Dzieła opracowane:

Dzieła pozostałe:

Dodaj sentencję tego autora Losowa

Gdzie kupić moje książki?

Moje ksiażki do nabycia w księgarniach stacjonarnych i internetowych. Zapraszam do księgarni