Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić światumysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Losuj temat Losuj sentencję Zainspiruj się!
Gavagai.pl Autorzy Will Durant

Will Durant

Sentencje w bazie Gavagai:

Cywilizacja jest strumieniem z brzegami. Strumień jest czasem wypełniony krwią ludzi zabijających, kradnących, krzyczących i robiących to, co historycy zazwyczaj zapisują, podczas gdy na brzegach, niezauważeni, ludzie budują domy, kochają, wychowują dzieci, śpiewają piosenki, piszą wiersze, a nawet bielą posągi. Historia cywilizacji jest tym, co wydarzyło się na brzegach.

Civilization is a stream with banks. The stream is sometimes filled with blood from people killing, stealing, shouting and doing the things historians usually record, while on the banks, unnoticed, people build homes, make love, raise children, sing songs, write poetry and even whittle statues. The story of civilization is what happened on the banks.

Will Durant Zobacz Głębia: 10

In those days, the (Roman) government gave them bread and circuses. Today we give them bread and elections, but it is just a change in the style of a periodical amusement.

Will Durant Zobacz Głębia: -

We . . . repeatedly enlarge our instrumentalities without improving our purpose.

Will Durant Zobacz Głębia: -

To speak ill of others is a dishonest way of praising ourselves ... let us be above such transparent egotism.

Will Durant Zobacz Głębia: -

One of the lessons of history is that nothing is often a good thing to do and always a clever thing to say.

Will Durant Zobacz Głębia: -

Education is a progressive discovery of our own ignorance.

Will Durant Zobacz Głębia: -

Tired mothers takes less time than reasoning and penetrates sooner to the seat of the memory.

Will Durant Zobacz Głębia: -

Omówienia dzieł 0

Opracowanie dorobku

(brak opracowania dorobku)

Fragmenty dzieł autora 0

(brak fragmentów)

Nota biograficzna

Karma z cytatów:
Od ciebie: 0
Globalna 0

Dzieła opracowane:

Dzieła pozostałe:

Wylosuj Lista poprzedni następny