Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić światumysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Losuj temat Losuj sentencję Zainspiruj się!
Gavagai.pl Autorzy Barbara Hambly

Barbara Hambly

Sentencje w bazie Gavagai:

to była pierwsza rzecz, której musiałem się o niej dowiedzieć i być może najtrudniejsza jakiej przyszło mi się kiedykolwiek nauczyć – a mianowicie tego, że ona jest tylko swoją własnością, a to, co mi daje, jest kwestią jej wybory i jest przez to cenniejsze. Czasami motyl przyfruwa by usiąść na otwartej dłoni, ale jeśli ją,zamkniesz w taki czy inny sposób, motyl – i jego wybór by tam być – znikną.

that was the first thing I had to learn about her, and maybe the hardest I've ever learned about anything--that she is her own, and what she gives me is of her choosing, and the more precious because of it. Sometimes a butterfly will come to sit in your open palm, but if you close your hand, one way or the other, it--and its choice to be there--are gone.

Barbara Hambly Zobacz Głębia: -

Omówienia dzieł 0

Opracowanie dorobku

(brak opracowania dorobku)

Fragmenty dzieł autora 0

(brak fragmentów)

Nota biograficzna

Karma z cytatów:
Od ciebie: 0
Globalna 0

Dzieła opracowane:

Dzieła pozostałe:

Wylosuj Lista poprzedni następny