Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić światumysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Losuj temat Losuj sentencję Zainspiruj się!
Gavagai.pl Autorzy Charles Lamb

Charles Lamb

Sentencje w bazie Gavagai:

The greatest pleasure I know is to do a good action by stealth, and to have it found out by accident.

Charles Lamb Zobacz Głębia: -

Credulity is the man's weakness, but the child's strength.

Charles Lamb Zobacz Głębia: -

Nothing puzzles me more than time and space, and yet nothing puzzles me less, for I never think about them.

Charles Lamb Zobacz Głębia: -

The most mortifying infirmity in human nature, to feel in ourselves, or to contemplate in another, is, perhaps, cowardice.

Charles Lamb Zobacz Głębia: -

Łatwowierność jest słabością dorosłego, ale siłą dziecka.

Charles Lamb Zobacz Głębia: 1

Omówienia dzieł 0

Opracowanie dorobku

(brak opracowania dorobku)

Fragmenty dzieł autora 0

(brak fragmentów)

Nota biograficzna

Karma z cytatów:
Od ciebie: 0
Globalna 0

Dzieła opracowane:

Dzieła pozostałe:

Wylosuj Lista poprzedni następny