Gavagai.pl

ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat... umysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Gavagai to... repozytorium inspiracji: fragmentów książek, filmów i wierszy... opisów umysłów i czynów wielkich ludzi, których śladem warto podążać. To także repozytorium 25 tysięcy sentencji i aforyzmów.

Sentencje w bazie Gavagai:

Łączna ilość: 129. Aktualnie widzisz pierwsze 100 sztuk

Często wszystko jest uratowane wtedy, kiedy się myśli, że już zostało stracone.

Lew Tołstoj

Muzyka jest stenografią uczuć.

Lew Tołstoj

Im bardziej się śpieszysz, tym mniej nadążasz.

Lew Tołstoj

Pożyteczna praca jest zawsze cicha i niezauważalna.

Lew Tołstoj

Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.

Lew Tołstoj

Los człowieka bywa taki lub inny w zależności od tego, jak człowiek pojmuje swe życie.

Lew Tołstoj

Istnieje jedno prawo dla wszystkich ludzi: chcąc ulepszyć życie, trzeba być gotowym je stracić

Lew Tołstoj

Życie nasze byłoby piękne, gdybyśmy dostrzegali to, co niweczy nasze dobro. Najbardziej zaś dobro niweczy przesąd, że może nam je dać przemoc.

Lew Tołstoj

Często, aby stało się to, czego pragniemy, trzeba tylko przestać robić to, co robimy.

Lew Tołstoj

Bogaci filantropi nie widzą, że to, czym rzekomo uszczęśliwiają bliźniego, wydarli z rąk częstokroć jeszcze biedniejszego.

Lew Tołstoj

Ceną zadowolenia bogatego są łzy biednych.

Lew Tołstoj

Niedobra jest zarozumiałość bogatych. Nie lepsza jednak zawiść biednych.

Lew Tołstoj

Jeśli biedny zazdrości bogatemu, to nie jest on lepszy od bogatego.

Lew Tołstoj

Naprawdę złodziejem jest nie ten, kto ukradł potrzebną mu rzecz, lecz ten, który posiada rzeczy zbędne dla niego, a konieczne innym. Tak czynią bogaci.

Lew Tołstoj

Różnica między ludźmi polega tylko na tym, że dla jednych bardziej, a dla innych mniej jest dostępna wiedza

Lew Tołstoj

Bóg zesłał ludziom pożywienie, a Szatan - kucharzy.

Lew Tołstoj

Człowiek jest w stanie przywyknąć do najgorszego życia, jeśli tylko wszyscy wokół niego żyją tak samo.

Lew Tołstoj

Ten, kto nic nie robi, ma zawsze wielu pomocników.

Lew Tołstoj

Nie każ robić innym tego, co możesz zrobić sam.

Lew Tołstoj

Kto nie chce pracować, musi się albo poniżać, albo stosować przemoc.

Lew Tołstoj

Tylko leń albo człowiek do niczego niezdolny może mówić, że nie znalazł sobie zajęcia.

Lew Tołstoj

Należy uczyć się nie po to, aby zostać uczonym, ale po to, aby lepiej żyć.

Lew Tołstoj

Lepiej nic nie wiedzieć, niż uważać za prawdę to, co jest nieprawdą.

Lew Tołstoj

Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie.

Lew Tołstoj

Główną przeszkodą w poznawaniu prawdy stanowi nie kłamstwo, lecz iluzja prawdy.

Lew Tołstoj

Mądrym może być tylko ten, kto sam siebie nie uważa za mądrego.

Lew Tołstoj

Uczony zna wiele książek, człowiek wykształcony - takie, które są aktualnie w modzie, mądry - wie, dlaczego żyje i co ma czynić.

Lew Tołstoj

Nie bój się rozumu krytykującego twe błędy; ten sam rozum wskaże ci prostą drogę do ich naprawienia.

Lew Tołstoj

Mówi się, że kobiety kochają tych, którzy je kochają. To nieprawda. Ulegają one temu, kto im mówi, że ulegną.

Lew Tołstoj

Żyjąc wśród ludzi, nie zapominaj o tym, co poznałeś w samotności. W samotności myśl nad tym, co poznałeś, obcując z ludźmi.

Lew Tołstoj

Akceptujemy tylko te myśli, które tolerują nasze namiętności, które nas usprawiedliwiają.

Lew Tołstoj

Główną różnicę między ludźmi stanowi to, w jakim stopniu żyją oni według własnych myśli, a w jakim według cudzych.

Lew Tołstoj

Myśli są jak goście. Nie ponosimy odpowiedzialności za to, jakie myśli do nas przychodzą - dobre czy złe. Ale w naszej mocy jest odpędzać złe i zatrzymać dobre.

Lew Tołstoj

Gorsze od złego czynu są myśli, które go spowodowały.

Lew Tołstoj

Złej myśli nie można odpędzić, gdy przyjdzie do głowy. Ale można zrozumieć, że jest zła.

Lew Tołstoj

Ludzie są nieszczęśliwi, kiedy żyją tylko dla siebie.

Lew Tołstoj

Grzech zwalczaj, z grzesznikiem się jednaj.

Lew Tołstoj

Nienawidź zła w człowieku, człowieka kochaj.

Lew Tołstoj

O ile pochwała jest zawsze szkodliwa, o tyle krytyka bywa pożyteczna, jeśli chcesz i umiesz się nią posłużyć.

Lew Tołstoj

Nie jest nieszczęściem, jeśli ludzie będą cię chwalić za twoje uczynki. Nieszczęście, jeśli będziesz spełniać uczynki po to, aby cię chwalono.

Lew Tołstoj

Nic tak nie zagłusza głosu sumienia jak myśl, że rację ma nie ono, lecz większość ludzi.

Lew Tołstoj

Jeśli nie możesz uczynić nic dobrego, nie czyń przynajmniej nic złego.

Lew Tołstoj

Sukces w dążeniu do dobra tylko wtedy jest prawdziwym sukcesem, kiedy człowiek go nie zauważa.

Lew Tołstoj

Dobro rodzi się wtedy, kiedy ludzie zapominają o sobie.

Lew Tołstoj

Radośnie jest czynić dobro. Radość powiększa się, kiedy wiesz, że nikt nie zna twoich dobrych uczynków.

Lew Tołstoj

Odpowiadaj dobrem za zło, a zniszczysz w podłym człowieku zadowolenie ze zła.

Lew Tołstoj

Im człowiek mądrzejszy i lepszy, tym więcej dostrzega dobra w ludziach. Im głupszy i podlejszy, tym więcej widzi w nich zła.

Lew Tołstoj

Dobrym jest równie trudno uwierzyć w zło bliźnich, jak złym w ich dobroć.

Lew Tołstoj

Czyn człowieka jest dobry lub zły w zależności od tego, czy dzięki niemu rośnie czy też maleje wzajemna miłość ludzi.

You can learn if person's deed is good or evil by checking if because of it mutual love between people is growing or decreasing.

Lew Tołstoj

Grzeszyć jest rzeczą ludzką, usprawiedliwiać swój grzech - szatańską.

Lew Tołstoj

Grzech nie przestaje być grzechem dlatego, że wielu ludzi popełnia go i jeszcze się nim chwali.

Lew Tołstoj

Gniew najbardziej szkodzi temu, kto się gniewa.

Lew Tołstoj

Rozumny człowiek nie ma się na kogo gniewać, prócz siebie samego. Dlatego człowiek rozumny się nie gniewa.

Lew Tołstoj

Tylko wtedy łatwo jest żyć z człowiekiem, kiedy nie uważa się siebie za lepszego od niego, ani jego za lepszego od siebie.

Lew Tołstoj

Dobrego i mądrego człowieka można poznać po tym, że innych ludzi uważa za mądrzejszych i lepszych od siebie.

Lew Tołstoj

Potępiasz innych nie znając ich. A ileż złego wiesz o sobie i puszczasz to w niepamięć.

Lew Tołstoj

Nie dlatego nie lubimy ludzi, że są źli, lecz uważamy ich za złych, ponieważ ich nie lubimy.

Lew Tołstoj

Człowiek jest jak rzeka. Każdego dnia jest ten sam i nie ten sam: Był głupi, stał się mądry, był zły, stał się dobry i odwrotnie. Nie można osądzać człowieka. Wydałeś sąd, a człowiek już się zmienił.

Lew Tołstoj

Zaślepienie nie jest jeszcze zbrodnią, każde jednak do niej prowadzi.

Lew Tołstoj

Największe i najbardziej szkodliwe są obecnie nie te zbrodnie, które popełnia się od czasu do czasu, lecz te popełniane stale i nie uznawane za zbrodnie.

Lew Tołstoj

Gdy tylko pomyślisz, jak bardzo wzniosłeś się nad innych, natychmiast upadasz.

Lew Tołstoj

Szczególnie odrażające w pysze jest to, że ludzie pysznią się rzeczami, których winni się wstydzić: swoją władzą nad innymi ludźmi i swoim bogactwem.

Lew Tołstoj

Człowiekowi dana jest władza tylko nad samym sobą.

Lew Tołstoj

Nie mogą jedni ludzie ulepszać życia innych. Każdy człowiek tylko sam może udoskonalać swoje życie.

Lew Tołstoj

Źle, kiedy człowiek sądzi, że jest dobry, nie może wtedy spełniać swojego podstawowego zadania doskonalenia się.

Lew Tołstoj

Ten, kto zna siebie najlepiej, najmniej siebie ceni.

Lew Tołstoj

Nie wybaczaj sobie, a wtedy łatwo wybaczą ci inni.

Lew Tołstoj

Różnica pomiędzy człowiekiem dobrym i złym polega nie na tym, że jeden mało, a drugi dużo grzeszy, lecz na tym, że jeden zna swe grzechy i walczy z nimi, drugi zaś - nie.

Lew Tołstoj

Kto zgrzeszył raz, zawsze czuje swą winę, kto czyni to często, traktuje grzech jak rzecz dozwoloną.

Lew Tołstoj

Fałszywe nauki rozdzielają ludzi. Tylko prawda łączy wszystkich - łączy dlatego, że jest dla wszystkich jedna.

Lew Tołstoj

Miarą doskonalenia człowieka jest jego wyzwolenie się od kłamstwa.

Lew Tołstoj

Jeśli prawda nie ukazuje tego, co należy czynić, to zawsze wskaże to, czego czynić nie należy.

Lew Tołstoj

Im bardziej pragniesz mówić, tym większa obawa, że powiesz źle.

Lew Tołstoj

Wszystkie bezpodstawne wierzenia utrzymują się głównie dzięki temu, że usprawiedliwiają złe postępowanie swoich wyznawców.

Lew Tołstoj

Religia, która nie ma nic do zaoferowania, wystawia weksle na życie pozagrobowe.

Lew Tołstoj

Jakże śmieszni są ludzie badający nieskończoność. Podobni są do człowieka, który bada kurtynę oddzielającą go od sceny.

Lew Tołstoj

Z czytania głupich książek wypływa pewnego szczególnego rodzaju zadowolenie, ale jest to zadowolenie otępiające.

Lew Tołstoj

Żadne, najgenialniejsze nawet rozwijanie utworu nie może go tak ulepszyć, jak skreślenia,

Lew Tołstoj

Krytycy - to zawsze ci, którzy próbowali być artystami, ale nie powiodło im się.

Lew Tołstoj

Łącząc się w rodziny, narody i państwa ludzie wznoszą nieprzezwyciężone przeszkody na drodze do prawdziwego zjednoczenia.

Lew Tołstoj

Dopóki ludzie będą się czuć obywatelami poszczególnych państw, nie zaś braćmi, nie będzie między nimi pokoju.

Lew Tołstoj

Jeśli istnieją dwie grupy ludzi, z których każda twierdzi, że tamta druga jest w błędzie, to najprawdopodobniej żadna z nich nie ma racji.

Lew Tołstoj

Ludzie rozmyślnie krępują siebie tak, aby jeden lub kilku ludzi mogło nimi sterować, potem ster oddają komu popadnie i dziwią się, że jest im źle.

Lew Tołstoj

Jakież zadziwiające szaleństwo: zabijać ludzi dla ich dobra.

Lew Tołstoj

Żadna przemoc nie poskramnia, lecz rozdrażnia człowieka.

Lew Tołstoj

Wojna jest niczym innym, jak sporem między rządami o władzę nad poddanymi.

Lew Tołstoj

Ludzie pragną wolności i dla osiągnięcia jej podporządkowują się stwarzanemu dla nich, opartemu na przemocy układowi społecznemu, tzn. niewolnictwu.

Lew Tołstoj

Za nierówność pomiędzy ludźmi odpowiedzialni są zarówno ci, którzy się wywyższają nad innych, jak i ci, którzy się poniżają.

Lew Tołstoj

Przemoc stwarza tylko iluzje sprawiedliwości, w rzeczywistości odbiera ludziom możliwość sprawiedliwego życia bez przemocy.

Lew Tołstoj

Zło, przed którym ludzie pragną bronić się przemocą, jest bez porównania lepsze od tego, jakie wyrządzają sami sobie, stosując przemoc.

Lew Tołstoj

Człowiek stosujący przemoc jest większym niewolnikiem od tego, który cierpi z jej powodu.

Lew Tołstoj

Istnieje tylko jeden sposób, aby uwolnić się od zła, jakie niesie porządek państwowy: nie brać udziału w przemocy, leżącej u podstaw państwa.

Lew Tołstoj

Jeśli tylko uwolni się ludzi od przesądu, że jedni mogą organizować życie innych, państwo stanie się niemożliwością.

Lew Tołstoj

Anarchia nie oznacza braku instytucji w ogóle, lecz jedynie takich, które zmuszają ludzi do podporządkowania się przemocy.

Lew Tołstoj

Podporządkowywać się innym może tylko człowiek, który czuje się wolny.

Lew Tołstoj

Ludzie rządzący chcą dokonać rzeczy niemożliwej: naprawić zło złymi czynami.

Lew Tołstoj

Trud tłumienia powstań można zastąpić usuwaniem przyczyn, dla których chce się powstawać.

Lew Tołstoj

Prawdziwa dobroć jest nie tylko cnotą i radością, ale i orężem, znacznie potężniejszym niż przemoc.

Lew Tołstoj

Jeżeli ulepszasz życie innych przemocą, na pewno czynisz to dla własnej korzyści.

Lew Tołstoj

Żaden dobrobyt społeczny nie naprawi zła, dopóki ludzie się nie zmienią.

Lew Tołstoj

Omówienia dzieł 0

Opracowanie dorobku

(brak opracowania dorobku)

Fragmenty dzieł autora 0

(brak fragmentów)

Karma z cytatów:
Od ciebie: 1
Globalna 1

Dzieła opracowane:

Dzieła pozostałe:

Gdzie kupić moje książki?

Moje ksiażki do nabycia w księgarniach stacjonarnych i internetowych. Zapraszam do księgarni