Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić światumysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Losuj temat Losuj sentencję Zainspiruj się!
Gavagai.pl Inspirujące książki Faust

Faust

Johann Wolfgang Von Goethe Faust

Johann Wolfgang Von Goethe

(1749-1832) German Philosopher

Urywki: 2 | Sentencje: 0


O czym:

Gatunki:

Cytaty z tego dzieła w bazie sentencji Gavagai 0

Fragmenty z tego dzieła: 2

Przebyłem:; filozofię, prawo
I medycynę – i niestety
Też teologię pracą krwawą!
A tyle przyniósł mi ten trud,
Żem jest tak mądry, jak i wprzód!
Zwę się magistrem i doktorem też,
I już lat dziesięć wzdłuż i wszerz,
W górę i na dół, wspak i wskos
Prowadzę uczniów swych za nos – I wiem, że człowiek nic wiedzieć nie może. Now I have studied philosophy,
Medicine and the Law,
And, unfortunately, theology,
Wearily sweating, yet I stand now,
Poor fool, no wiser than I was before;
I am called Master, even Doctor,
And for these last ten years have drawn
My students, by the nose, up, down,
Crosswise and crooked. Now I see
That we can know nothing finally.

哲學 法學 醫學 甚至於神學的一切學問 如今啊 我都努力鑽研 從頭到尾窮盡心力 到如今依然是個可憐的愚人 雖被稱為導師 被叫為博士 十幾年來指引學生 像盲人牽瞎象 什麼也不如願 我心焦欲然 究竟所知有限
A co dotyczy pewności,
nie było człowieka, ni będzie,
Co by ją posiadł o bogach
lub o innej jakiej bądź sprawie.
A gdyby nawet przypadkiem
najtrafniej sądził, to nigdy
Sam tego świadom nie będzie:
bo złuda jest wszystkich udziałem.

W Gavagai.pl znajdziesz opracowania z 1 dzieł tego twórcy:

Dzieła:

Komentarze

Nie ma komentarzy