Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić światumysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Losuj temat Losuj sentencję Zainspiruj się!
Gavagai.pl Inspirujące książki Dość czasu by kochać

Dość czasu by kochać

Robert A. Heinlein Dość czasu by kochać
Time Enough for Love

Urywki: 2 | Sentencje: 6


O czym: Przeżywszy ponad 2000 lat Lazarus jest najstarszym i najbardziej doświadczonym człowiekiem w galaktyce.

Najlepszy fragment:

„Drugą najlepszą sprawą z podróżami kosmicznymi jest to, że odległości jakie wchodzą w grę sprawiają, że wojna jest bardzo utrudniona, zazwyczaj niepraktyczna, a prawie zawsze - niepotrzebna. To pewnie dla wielu ludzi duża strata, bo wojna jest najpolularniejszym zajęciem naszej rasy, dającym cel i koloryt skądinąd nudnemu i głupiemu życiu. Ale jest to błogosławieństwo dla ludzi inteligentnych, którzy walczą tylko wtedy gdy muszą - nigdy dla draki.”

Cytaty z tego dzieła w bazie sentencji Gavagai 6

Nigdy nie próbuj przeuparcić kota

Never try to outstubborn a cat.

Robert A. Heinlein Dość czasu by kochać Zobacz Zobacz książkę Głębia: -

Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do.

Robert A. Heinlein Dość czasu by kochać Zobacz Zobacz książkę Głębia: -

Właściwy sposób postawienia kropki w zdaniu, które zaczyna się od słów "Oczywiście, że to nie moja sprawa, ale..." to postawić ją za słowem "ale". Nie używaj nadmiernej siły dostarczając takiemu idiocie kropki. Poderżnięcie mu gardła to tylko przejściowa przyjemność i da ci rozgłos.

The correct way to punctuate a sentence that starts: "Of course it is none of my business, but --" is to place a period after the word "but." Don't use excessive force in supplying such a moron with a period. Cutting his throat is only a momentary pleasure and is bound to get you talked about.

Robert A. Heinlein Dość czasu by kochać Zobacz Zobacz książkę Głębia: -

Twój wróg nigdy nie jest tym złym we własnych oczach. Miej to na uwadze, bo może to dać drogę do zaprzyjaźnienia się z nim. A jeśli nie, będziesz mógł go zabić bez nienawiści - i szybko.

You enemy is never a villain in his own eyes. Keep this in mind, it may offer a way to make him your friend. If not, you can kill him without hate--and quickly.

Robert A. Heinlein Dość czasu by kochać Zobacz Zobacz książkę Głębia: 10 Tagi: Nienawiść Walka Wrog Zabijanie

Uzbrojone społeczeństwo to uprzejme społeczeństwo

An armed society is a polite society.

Robert A. Heinlein Dość czasu by kochać Zobacz Zobacz książkę Głębia: -

Wierzenia stają na drodze uczeniu się.

Belief gets in the way of learning.

Robert A. Heinlein Dość czasu by kochać Zobacz Zobacz książkę Głębia: 9 Tagi: Uczenie-Się Wiara Wierzenia Przesądy

Fragmenty z tego dzieła: 2

„Istota ludzka powinna umieć zmieniać pieluszki, zaplanować inwazję, zarżnąć wieprza, sterować statkiem, zaprojektować budynek, napisać sonet, prowadzić księgę rachunkową, zbudować mur, nastawić złamanie, pocieszyć umierającego, dawać rozkazy, przyjmować rozkazy, działać w grupie, działać samemu, rozwiązywać równania, analizować nowe problemy, roztrząsać nawóz, zaprogramować komputer, ugotować smaczny posiłek, walczyć skutecznie, umrzeć bohatersko. Specjalizacja jest dla insektów.”
„A human being should be able to change a diaper, plan an invasion, butcher a hog, conn a ship, design a building, write a sonnet, balance accounts, build a wall, set a bone, comfort the dying, take orders, give orders, cooperate, act alone, solve equations, analyze a new problem, pitch manure, program a computer, cook a tasty meal, fight efficiently, die gallantly. Specialization is for insects.”

做人要能換尿布,規劃戰略,宰豬,掌舵,設計房子,寫詩,管理帳目,築牆,接骨,安撫瀕死的人,接受命令,發號施令,合作,獨自行動,解答方程式,分析新議題,施肥,設計電腦程式,做好吃的菜,有效率的戰鬥,死亦無懼, 而昆蟲只需做好一種工作。
– Time Enough For Love Więcej języków...

„Drugą najlepszą sprawą z podróżami kosmicznymi jest to, że odległości jakie wchodzą w grę sprawiają, że wojna jest bardzo utrudniona, zazwyczaj niepraktyczna, a prawie zawsze - niepotrzebna. To pewnie dla wielu ludzi duża strata, bo wojna jest najpolularniejszym zajęciem naszej rasy, dającym cel i koloryt skądinąd nudnemu i głupiemu życiu. Ale jest to błogosławieństwo dla ludzi inteligentnych, którzy walczą tylko wtedy gdy muszą - nigdy dla draki.”

W Gavagai.pl znajdziesz opracowania z 0 dzieł tego twórcy:

Dzieła:

Komentarze

Nie ma komentarzy