Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić światumysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Losuj temat Losuj sentencję Zainspiruj się!
Gavagai.pl Zbiór sentencji

Widzisz 34 sentencji o głębi równej lub większej 10, dodanych w ciągu 3 ostatnich miesięcy.

W każdym szaleńcu jest niezrozumiany geniusz, którego idea, świecąca w jego głowie, przeraziła innych ludzi, a dla którego delirium było jedynym ratunkiem od zduszenia, jakie życie dla niego przygotowało.

There is in every madman a misunderstood genius whose idea, shining in his head, frightened people, and for whom delirium was the only solution to the strangulation that life had prepared for him.

Antonin Artaud, of Van Gogh Zobacz Głębia: 10 Tagi: Geniusz Idea Szaleniec

Odwaga jest pierwszą z cech ludzkich, ponieważ jest tą, która gwarantuje wszystkie inne.

Courage is the first of human qualities because it is the quality which guarantees all others.

Winston Churchill Zobacz Głębia: 10 Tagi: Odwaga

Nie ma wysiłku, do którego człowiek się nie ucieknie, aby uniknąć prawdziwego wysiłku myślenia.

There is no expedient to which a man will not go to avoid the real labour of thinking.

Thomas A. Edison Zobacz Głębia: 10 Tagi: Myślenie Unikać Wysiłek

Ale takie zrozumienie pochodzi tylko z rozumu i wyobraźni. Dla nieuzbrojonego oka ziemia wydaje się być centrum. Ludzie poznają prawdę tylko powoli, a niektórzy, którzy rozumieli prawdę zanim inni byli na nią gotowi, zostali zabici lub prześladowani. Wiedz, ośmiel się, chciej i milcz.

But such understanding comes only from reason and imagination. To the unaided eye, the earth seems to be the center. Men learn the truth only slowly, and some who understood the truth before others were ready for it were killed or persecuted. Know, Dare, Will, and Keep Silent.

Robert Anton Wilson Zobacz Głębia: 10 Tagi: Milczenie Prawda Rozum Rozumieć Wiedza

Język jest krwią duszy, w którą wnikają myśli i z której one wyrastają.

Language is the blood of the soul into which thoughts run and out of which they grow.

Oliver Wendell Holmes Zobacz Głębia: 10 Tagi: Dusza Krew Myśli

Podróż na tysiąc mil zaczyna się od jednego kroku.

The journey of a thousand miles begins with one step.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: 10 Tagi: Krok Podróż

Rewolucja: W polityce - nagła zmiana formy złego rządzenia.

Revolution: In politics, an abrupt change in the form of misgovernment.

Ambrose Bierce Zobacz Głębia: 10 Tagi: Rewolucja Rządzić Zmiana

To, co wydaje się szczytem absurdu w jednym pokoleniu, często staje się szczytem mądrości w następnym.

That which seems the height of absurdity in one generation often becomes the height of wisdom in the next.

John Stuart Mill Zobacz Głębia: 10 Tagi: Mądrość Pokolenia Absurd

W każdym dziele geniuszu rozpoznajemy nasze własne odrzucone myśli. Wracają do nas z pewnym wyobcowanym majestatem.

In every work of genius we recognize our own rejected thoughts. They come back to us with a certain alienated majesty.

Ralph Waldo Emerson Zobacz Głębia: 10 Tagi: Geniusz Myśl Rozpoznaj

Najlepszym sposobem przewidzenia przyszłości jest ją stwarzać!

The best way to predict the future is to create it!

Jason Kaufmann Zobacz Głębia: 10 Tagi: Przyszłość Tworzenie-Przyszłości Przewidywać

Wszystko jest prostsze, niż myślisz, i jednocześnie bardziej skomplikowane, niż sobie wyobrażasz.

Everything is simpler than you think and at the same time more complex than you imagine

(Bez rodowodu) Zobacz Głębia: 10 Tagi: Prostota Skomplikowanie

Często duch wielkich wydarzeń postępuje przed wydarzeniami, a w dniu dzisiejszym kroczy już jutrzejszy.

Often do the spirits of great events stride on before the events And in today already walks tomorrow.

Samuel Taylor Coleridge Zobacz Głębia: 10 Tagi: Dziś Jutro Przyszłość Tworzenie-Przyszłości Zdarzenie

Nie możesz mówić: „Nie zajmuję się polityką,” ponieważ milczenie jest deklaracją polityczną.

You can't say 'I don't do politics,' because silence is a political statement.

Tariq Ramadan Zobacz Głębia: 10 Tagi: Milczenie Polityka

Buntownicza młodzież rzadko jest tak niebezpieczna jak starzy ludzie z władzą.

Rebellious youth is rarely as dangerous as old men with power.

(nieokreślony) Zobacz Głębia: 10 Tagi: Bunt Młodzi Niebezpieczni Starzy

Nie ma siły tak potężnej jak idea, której czas nadszedł.

There is no force so powerful as an idea whose time has come.

Everett McKinley Dirksen Zobacz Głębia: 10 Tagi: Czas Siła Właściwy-Czas

Kolory blakną, świątynie zapadają się w gruzy, imperia upadają, ale słowa mądrości są wieczne.

Colours fade, temples crumble, empires fall, but wise words endure.

Edward Thorndike Zobacz Głębia: 10 Tagi: Czas Imperium Świątynia

Maleńka Grecja Starożytna żyje i panuje nad nami dotąd, a wielkie mocarstwo tatarskie zniknęło bez śladu.

The tiny Ancient Greece lives and rules our mins until today, and the vast mongolian empire has vanished without trace.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 10 Tagi: Cywilizacja Imperium Kultura Antyk

Daj mi właściwe słowo i odpowiedni akcent, a poruszę świat.

Joseph Conrad Zobacz Głębia: 10 Tagi: Słowo Świat Akcent

Wielkie czyny są zazwyczaj wykute z wielkiego ryzyka.

Great deeds are usually wrought at great risk.

Herodotus Zobacz Głębia: 10 Tagi: Czyny Ryzykować Wielkość

Każda opowieść ma trzy strony - twoją, moją i wszystko, co jest między nimi.

There are three sides to every story - yours, mine, and all that lie between.

Jody Kern Zobacz Głębia: 10 Tagi: Opowieść Prawda Rozumieć

Ten prawdziwie wolnym, kto lęki swe pokonał.

He who has overcome his fears will truly be free.

Arystoteles Aristotle (Αριστοτέλης) Zobacz Głębia: 10 Tagi: Lęk Pokonać Przezwyciężyć Wolność

Większość ludzi tak naprawdę nie chce wolności, ponieważ wolność wiąże się z odpowiedzialnością, a większość ludzi boi się odpowiedzialności.

Most people do not really want freedom, because freedom involves responsibility, and most people are frightened of responsibility.

Sigmund Freud Zobacz Głębia: 10 Tagi: Bać-Się Odpowiedzialność Wolność

Cuda nie są sprzeczne z naturą, ale tylko z tym, co wiemy o naturze. 

Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. 

Augustyn z Hippony Zobacz Głębia: 10 Tagi: Natura Cud

Łatwo wybaczyć dziecku, które boi się ciemności; prawdziwą tragedią życia jest kiedy dorośli boją się światła.

We can easily forgive a child who is afraid of the dark; the real tragedy of life is when men are afraid of the light.

Plato (Platon) Zobacz Głębia: 10 Tagi: Ciemność Światło Wybaczać

Pewność nie przychodzi, gdy masz wszystkie odpowiedzi. Ale przychodzi, gdy jesteś gotowy stawić czoła wszystkim pytaniom.

Confidence doesn’t come when you have all the answers. But it comes when you are ready to face all the question.

(Bez rodowodu) Zobacz Głębia: 10 Tagi: Odpowiedź Pewność Pytania Trudne-Pytania

Dwie najbardziej angażujące moce autora: nowe rzeczy stają się znane, a znane rzeczy stają się nowe.

The Two Most Engaging Powers of an Author: New Things Are Made Familiar, and Familiar Things Are Made New

Samuel Johnson Zobacz Głębia: 10 Tagi: Nowe Pisarz Autor Stare

Nie chcę, prawnika by mi mówił, czego nie mogę zrobić; zatrudniam go, aby powiedział mi, jak mam robić to, co chcę robić.

I don't want a lawyer to tell me what I cannot do; I hire him to tell me how to do what I want to do.

J. Pierpont Morgan Zobacz Głębia: 10 Tagi: Prawnik

Celem sztuki jest odsłonięcie pytań, które zostały zasłonięte przez odpowiedzi. (Parafraza: Artysta . . . musi dążyć do serca każdej odpowiedzi i ujawnić pytanie, którą ta odpowiedź skrywa.)

The purpose of art is to lay bare the questions that have been occluded by the answers. (reformulated: The artist . . . must drive to the heart of every answer and expose the question theanswer hides.)

James Baldwin Zobacz Głębia: 10 Tagi: Artysta Odpowiedź Prawda Pytania

To właśnie to, co czytasz, kiedy nie musisz, decyduje o tym, kim będziesz, kiedy nie będziesz w stanie temu zaradzić.

What you read when you don’t have to, determines what you will be when you can’t help it.

Charles Francis Potter Zobacz Głębia: 10 Tagi: Czytać Przeznaczenie Stawać-Się Determinować Skazywać | Użyta w artykułach! Opowieści

Musimy wyjść poza podręczniki, wejść w boczne ścieżki i dziewicze głębie matecznika prawdy aby odkryć i ogłosić światu chwałę naszej podróży.

We must get beyond textbooks, go out into the bypaths and untrodden depths of the wilderness of truth and explore and tell the world the glories of our journey.

John Hope Zobacz Głębia: 10 Tagi: Podróż Prawda Podręcznik

Ktoś musi zacząć coś robić. I jest niewiarygodnie banalne to, że tym kimś jesteśmy my.

Somebody has to do something, and it's just incredibly pathetic that it has to be us.

Jerry Garcia Zobacz Głębia: 10 Tagi: Działanie

Ten cytat ma więcej niż dwa języki

Wiersz nigdy nie jest skończony; tylko porzucany.

A poem is never finished, only abandoned.

詩,無法終曲,只能擱筆。

Paul Ambrose Valery Zobacz Głębia: 10 Tagi: Poezja Wiersz Zakończyć Porzucać | Użyta w artykułach! Wiersze

Konieczność jest argumentem tyranów, jest to credo niewolników.

Necessity is the argument of tyrants, it is the creed of slaves.

William (the Younger) Pitt Zobacz Głębia: 10 Tagi: Argumenty Niewolnik Tyran Konieczność

Niepowodzenie świadczy tylko o tym, że nasza determinacja w dążeniu do sukcesu nie była wystarczająco silna.

A failure establishes only this, that our determination to succeed was not strong enough.

John Christian Bovee Zobacz Głębia: 10 Tagi: Porażka Sukces Determinacja

Instrukcje i podpowiedzi

Użytkownicy mogą decydować, czy ich ulubione są dostępne publicznie.

Klik

Stwórz kolekcję z dwóch tagów:

(w przygotowaniu)

Wybierz minimalną głębię losowanych sentencji:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sentencje losowane przyciskiem w nagłówku strony będą miały wskazaną przez ciebie minimalną głębię

Aktualnie minimalna głebia to deepness: -

Szukaj wg autorów:

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z

Wszystkie tagi użyte w zbiorze sentencji

Pokaż poniżej wszystkie tagi W nowym oknie

Lista tagów: