Gavagai.pl

ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat... umysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Gavagai to... repozytorium inspiracji: fragmentów książek, filmów i wierszy... opisów umysłów i czynów wielkich ludzi, których śladem warto podążać. To także repozytorium 25 tysięcy sentencji i aforyzmów.

Tell me please why this Patriot Act is being used for so many criminal investigations in this country, like petty drug cases, that have no connection with terrorism? Lesson: If you give the government power .. it will use that power. It will use 100% of that power, and more.

Neal Boortz

Those who profess to favor freedom, yet deprecate agitation, are men who want crops without plowing up the ground. They want rain without thunder and lightening. They want the ocean without the awful roar of its many waters. This struggle may be a moral one; or it may be a physical one; or it may be both moral and physical; but it must be a struggle. Power concedes nothing without a demand. It never did and it never will.

Frederick Douglass

To the American people I bid a fond farewell. Guard your liberties. It is the trust of each generation to pass a free republic to the next. And if I know you right, you will rouse yourself from slumber to ensure exactly that.

Ambrose Evans-Pritchard

The ultimate test of a belief in free speech should be whether it can be extended to people you hate.

Justice Oliver Wendell Holmes

Collective judgment of new ideas is so often wrong that it is arguable that progress depends on individuals being free to back their own judgment despite collective disapproval.

W.A. Lewis

The greatest threat to mankind and civilization is the spread of the totalitarian philosophy. Its best ally is not the devotion of its followers but the confusion of its enemies. To fight it, we must understand it.

Ayn Rand

Liberty is the sovereignty of the individual.

Josiah Warren

Naukowcy są podglądaczami w dziurce od klucza w wieczności.

Scientists are Peeping Toms at the keyhole of eternity.

Arthur Koestler

Okrutność bezsilnego to obojętność.

Marie Von Ebner-Eschenbach

Kochaj wszystkich ludzi, ale cierpiący niech będzie twoim dzieckiem.

Marie Von Ebner-Eschenbach

Upór - kręgosłup słabego.

Marie Von Ebner-Eschenbach

Każde dziecko otrzymuje od rodziców dyplom geniusza, od szkoły świadectwo niedojrzałej dojrzałości, od uniwersytetu - patent mistrza, od życia - najczęściej - tytuł zdolnego robigrosza.

Aleksander Świętochowski

We are all inclined to judge ourselves by our ideals; others by their acts." Harold Nicholson

Progress and Change

Wise men put their trust in ideas and not in circumstances.

Ralph Waldo Emerson

I shall pass through this world but once. Any good therefore that I can do or any kindness that I can show to any human being, let me do it now. Let me not defer or neglect it, for I shall not pass this way again.

Mahatma Gandhi

Some people might call me idealistic, but I consider myself a realist. I believe that realistically, change does not occur on its own, change will not occur unless we all participate in it, and change will inevitably occur once we realize this.

Kevin Markham

It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves.

William Shakespeare

Go to the people, work with them, learn from them, respect them, start with what they know, build with what they have. And for a great leader, when his aims are accomplished and his purposes fulfilled, the people will say, 'We have done this ourselves'.

Laozi 老子

Ekspert to człowiek, który unika drobnych błędów w czasie parcia w kierunku potwornej pomyłki.

An expert is a person who avoids the small errors while sweeping on to the grand fallacy.

(unspecified)

Dobre kazanie to takie, które pozostawia cię zadziwionego tym, jak wiele kaznodzieja o tobie wiedział.

A good sermon leaves you wondering how the preacher knew all about you.

(unspecified)

Jest kilka sznurków. Po prostu nie są one doczepione.

There are some strings. They're just not attached.

(unspecified)

Dziewięćdziesiąt dziewięć procent ludzi na świecie to głupcy, a reszta z nas jest w wielkim niebezpieczeństwie zarażenia.

Ninety-nine percent of the people in the world are fools and the rest of us are in great danger of contagion.

Thornton Wilder

Gdyby ludzie nie robili czasem głupich rzeczy, nic inteligentnego nigdy by się nie stało.

If people did not sometimes do silly things, nothing intelligent would ever get done.

Ludwig Wittgenstein

Nasze przywileje nie mogą być większe niż nasze zobowiązania. Ochrona naszych praw może przetrwać nie dłużej niż wykonywanie naszych obowiązków.

Our privileges can be no greater than our obligations. The protection of our rights can endure no longer than the performance of our responsibilities.

John Fitzgerald Kennedy

Optymista myśli, że kobieta w budce telefonicznej zaraz z niej wyjdzie, bo usłyszał, jak się już mówi "no to na razie".

An optimist thinks the woman in the phone booth will be right out because he heard her say goodby.

(unspecified)

Ponieważ gwiazda wybucha i tysiąc światów takich jak nasza umiera, wiemy, że ten świat zaistniał. To jest uśmiech: to, czego mogło nie być, jest.

Because a star explodes and a thousand worlds like ours die, we know this world is. That is the smile: that what might not be, is.

John Fowles

U podstaw wszystkich dobrze uzasadnionych przekonań leży przekonanie, które jest bezpodstawne.

At the core of all well-founded belief, lies belief that is unfounded.

Ludwig Wittgenstein

popełnij zły uczynek dwa razy, a przestaniesz go uważać za grzech.

commit a sin twice and it will not seem to you a crime

(unknown)

Jezus powiedziała: rozpoznaj to, co widzisz, a to, co jest ukryte, stanie się dla ciebie jasne. Nie będzie bowiem tego,co ukryte, a które nie stanie się widocznym.

Jesus said, "Recognize what is in your sight, and that which is hidden from you will become plain to you. For there is nothing hidden that shall not become manifest."

(unspecified)

Dopiero gdy nasz przeciwnik pokaże swoją twarz, możemy z nim rozpocząć walkę.

We can confront our enemies only after they unmask themselves

敵人揭露他心計之後,我們才可以鬥爭他。

(unknown)

Cisza to środowisko, w którym rodzą się wielkie idee.

Silence is an environment in which great ideas are birthed.

沉默 是一種氛圍,在此偉大的思想得以孕育。

(unknown)

wszystko na świecie jest ze sobą w niepojęty sposób połączone, a życie każdego z nas ma głębokie, tajemne znaczenie.

Everything in the world is connected in an incomprehensible way and the life of each of us has a deep, secret meaning.

Dean Koontz

Instrukcje i podpowiedzi

Użytkownicy mogą decydować, czy ich ulubione są dostępne publicznie. Klik

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z

Gdzie kupić moje książki?

Moje ksiażki do nabycia w księgarniach stacjonarnych i internetowych. Zapraszam do księgarni