Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić światumysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Losuj temat Losuj sentencję Zainspiruj się!
Gavagai.pl Zbiór sentencji

Repozytorium sentencji

Wiara nie jest jedynie ideą, którą posiada umysł; jest to idea, która posiada umysł.

A belief is not merely an idea the mind possesses; it is an idea that possesses the mind.

Robert Bolton Zobacz Głębia: 9 Tagi: Idea Umysł Wiara

Property must be secured, or liberty cannot exist.

John Adams Zobacz Głębia: 6

No freedom is secure if your property rights are not secure.

Neal Boortz Zobacz Głębia: 6

If, in order to escape the responsibility of moral judgment, a man closes his eyes and mind, if he evades the facts of the issue and struggles not to know, he cannot be regarded as 'gray'; morally, he is as 'black' as they come.

Ayn Rand Zobacz Głębia: 6

Most people prefer to believe that their leaders are just and fair, even in the face of evidence to the contrary, because once a citizen acknowledges that the government under which he lives is lying and corrupt, the citizen has to choose what he or she will do about it. To take action in the face of corrupt government entails risks of harm to life and loved ones. To choose to do nothing is to surrender one's self-image of standing for principles. Most people do not have the courage to face that choice. Hence, most propaganda is not designed to fool the critical thinker but only to give moral cowards an excuse not to think at all.

Michael Rivero Zobacz Głębia: 6

Zdolność spokojnej rozwagi to początek wszelkiej mądrości, źródło wszelkiej dobroci.

Marie Von Ebner-Eschenbach Zobacz Głębia: 6

Im więcej myślę o języku, tym bardziej zadziwia mnie to, że ludzie w ogóle rozumieją się nawzajem.

The more I think about language, the more it amazes me that people ever understand each other at all.

Kurt Gödel (Goedel) Zobacz Głębia: 9 Tagi: Niezrozumienie Język Konfuzja | Użyta w artykułach! Filozofia - galeria filozofów

Ludzie nie buntują się przeciw własnej niewoli, jeśli wydaje im się, że są wolni

People do not rebel against not being free when they think they are!

David Icke Zobacz Głębia: 8 Tagi: Niewola Wolność Bunt Nieświadomy

Pierwszym krokiem w kierunku sukcesu jest odmówić bycia więźniem środowiska, w którym na początku się znalazłeś.

The first step toward success is taken when you refuse to be a captive of the environment in which you first find yourself.

Mark Caine Zobacz Głębia: 10 Tagi: Środowisko Sukces Więzień Odmawiać

Kłamstwo dzieci i szczerość dorosłych to wady, których się nie wybacza.

Zdzisław Kałędkiewicz Zobacz Głębia: 10 Tagi: Dorośli Dzieci Kłamstwo Szczerość Wybaczać

I know we're all going to die. There's three of us who are going to do something about it. I love you, honey.

Thomas Burnett, Jr. Zobacz Głębia: 7

I must say that I find television very educational. The minute somebody turns it on, I go to the library and read a book.

Julius Henry (Groucho) , Marx Zobacz Głębia: 7

As is a tale, so is life: not how long it is, but how good it is, is what matters.

Lucius Annaeus Seneca (Seneka Młodszy) Zobacz Głębia: 6

Ufaj tym, którzy szukają prawdy. Wątp w tych, którzy ją znaleźli

Believe those who are seeking the truth. Doubt those who find it.

André Gide Zobacz Głębia: 9 Tagi: Prawda

Real education must ultimately be limited to men who insist on knowing, the rest is mere sheep.

Ezra Pound Zobacz Głębia: 7

Postęp, daleki od zmiany, zależy od retencyjności. Kiedy zmiana jest absolutna, nie ma żadnego bycia ulepszanym i nie ma ustalonego kierunku możliwej poprawy: a gdy nie zachowano doświadczenia, jak wśród dzikusów, niemowlęctwo jest wieczne. Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, są skazani na jej powtarzanie.

Progress, far from consisting in change, depends on retentiveness. When change is absolute there remains no being to improve and no direction is set for possible improvement: and when experience is not retained, as among savages, infancy is perpetual. Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.

George Santayana Zobacz Głębia: 10

Zagmatwane w końcu zobaczymy jasno. Z całkowicie oczywistym 一 zdaje się 一 zajmuje nieco dłużej.

The obscure we see eventually. The completely obvious, it seems, takes longer.

Edward R. Murrow Zobacz Głębia: 10 Tagi: Widzieć Skryte Oczywiste

Ludzie dzielą się na dwa rodzaje: niektórzy szukają i nie mogą niczego znaleźć, inni znajdują, ale nie są zadowoleni.

People are divided into two parts: some of them look for and cannot find anything, others find but are not satisfied.

(nieznany) Zobacz Głębia: 6

Ten cytat ma więcej niż dwa języki

Aby zrozumieć ludzi, trzeba starać się usłyszeć to, czego nie mówią i czego, być może, nigdy nie będą zdolni powiedzieć.

In order to understand people, one has to try to listen to what they do not say, and to what, perhaps, they will never be able to say. Source: I must try to hear what they are not saying, what they perhaps would never be able to say.

為了解他人要一個人試著去聆聽他們內心的聲音否則他們永遠不能靠自己表達出來.

(nieznany) Zobacz Głębia: 10

W realnym życiu najmądrzejsi ludzie to ludzie, którzy popełniają błędy i uczą się. W szkole najmądrzejsi ludzie nie popełniają błędów.

In the real world, the smartest people are people who make mistakes and learn. In school, the smartest people don't make mistakes.

Robert Kiyosaki Zobacz Głębia: 10 Tagi: Błędy Uczyć-Się Życie Szkoła

Minds are of three kinds: one is capable of thinking for itself; another is able to understand the thinking of others; and a third can neither think for itself nor understand the thinking of others. The first is of the highest excellence, the second is excellent, and the third is worthless.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 8

W jaki sposób byłeś zaskoczony w ten sam sposób: zdobywszy cenną naukę od ludzi, o których uważałeś, że nie miałeś u nich nic do nauczenia; pomoc od ludzi, których uważałeś za całkowicie nieprzydatnych; mądrość od tych, których uważałeś za nierozsądnych...?

How have you been surprised in this same way: gotten valuable learning from people you assumed had nothing to teach you; help from folks you thought were completely unhelpful; wisdom from those you thought unwise...?

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 9 Tagi: Nauka Pomoc Pokora Nieprzydatny

He who sings scares away his woes.

Miguel de Cervantes Zobacz Głębia: 7

You know you're in love when you can't fall asleep because reality is finally better than your dreams.

Doctor Seuss Zobacz Głębia: 8

Nie masz duszy, doktorze. Jesteś duszą. Masz ciało, tymczasowo.

You don’t have a soul, Doctor. You are a soul. You have a body, temporarily.

Walter M. Jr Miller A Canticle for Leibowitz Zobacz Zobacz książkę Głębia: 10 Tagi: Ciało Dusza

Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć;

But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise; and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty;

Biblia Zobacz Głębia: 10 Tagi: Bóg Siła

Nadzieja umiera z człowiekiem, bez względu na to, które z nich pierwsze.

Hope dies with the human, no matter which one first.

(nieznany) Zobacz Głębia: 9 Tagi: Nadzieja Umieranie

Jesteśmy spadochroniarzami, poruczniku. To normalne, że jesteśmy otoczeni.

We're paratroopers, lieutenant. We're supposed to be surrounded.

(nieznany) Zobacz Głębia: 9 Tagi: Wojsko Otoczony

I'd rather argue with one smart person than with 100 idiots!

(nieznany) Zobacz Głębia: 6

Early is on time. On time is late.

(nieznany) Zobacz Głębia: 7

Dobrze zadane pytanie jest już w połowie odpowiedziane.

A question well asked is already half answered.

(nieznany) Zobacz Głębia: 10 Tagi: Odpowiedź Pytania

The majority of citizens think we are getting too much government. I guess we should be thankful that we are not getting as much as we are paying for.

(nieznany) Zobacz Głębia: 8

Instrukcje i podpowiedzi

Użytkownicy mogą decydować, czy ich ulubione są dostępne publicznie.

Klik

Stwórz kolekcję z dwóch tagów:

(w przygotowaniu)

Wybierz minimalną głębię losowanych sentencji:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sentencje losowane przyciskiem w nagłówku strony będą miały wskazaną przez ciebie minimalną głębię

Aktualnie minimalna głebia to deepness: -

Szukaj wg autorów:

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z

Wszystkie tagi użyte w zbiorze sentencji

Pokaż poniżej wszystkie tagi W nowym oknie

Lista tagów: