Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić światumysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Losuj temat Losuj sentencję Zainspiruj się!
Gavagai.pl Zbiór sentencji

Repozytorium sentencji

Dobrobyt jest świetnym nauczycielem; przeciwności większe.

Prosperity is a great teacher; adversity a greater.

William Hazlitt Zobacz Głębia: 7 Tagi: Prosperity Nauczyciel Przeciwieństwa

Im człowiek mądrzejszy i lepszy, tym więcej dostrzega dobra w ludziach. Im głupszy i podlejszy, tym więcej widzi w nich zła.

Lew Tołstoj Zobacz Głębia: 7

Krytycy - to zawsze ci, którzy próbowali być artystami, ale nie powiodło im się.

Lew Tołstoj Zobacz Głębia: 7

Brama do świłtyni Prawdy i Dobra jest niska. Wejdą tam tylko ci, którzy schylą głowę.

Lew Tołstoj Zobacz Głębia: 7

Let your ears hear what your mouth says.

Jewish Proverb Zobacz Głębia: 7

Only a man who knows what it is like to be defeated can reach down to the bottom of his soul and come up with the extra ounce of power it takes to win when the match is even.

Muhammad Ali Zobacz Głębia: 7

It is forbidden to kill; therefore all murderers are punished unless they kill in large numbers and to the sound of trumpets.

Wolter Francis M. Voltaire Zobacz Głębia: 7 Tagi: Kara Zabijać Duża-Ilość

One of the greatest gifts you can give to anyone is the gift of attention.

Jim Rohn Zobacz Głębia: 7

If you never do, you'll never know.

(Bez rodowodu) Zobacz Głębia: 7

[...] Wprawdzie podoba się sobie bardziej, gdy stąpa na dwóch nogach, ja wszakże wolę, kiedy znów opada na cztery łapy: wygląda wówczas bez porównania naturalniej.

Friedrich Wilhelm Nietzsche Zobacz Głębia: 8 Tagi: Godność Człowiek

Chcę wiedzieć jak Bóg stworzył ten świat. Nie interesuje mnie to czy tamto zjawisko w spektrum jakiegoś pierwiastka. Chcę znać jego myśli; reszta to detale.

I want to know how God created this world. I am not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know His thoughts; the rest are details.

Albert Einstein Zobacz Głębia: 8 Tagi: Bóg Zjawisko Detale Pierwiastek Nauka | Użyta w artykułach! Nauka i metoda naukowa Nauka i metoda naukowa

Każdy, kto zaczął myśleć, naraża pewną część świata na niebezpieczeństwo.

Anyone who has begun to think places some portion of the world in jeopardy.

(nieokreślony) Zobacz Głębia: 8 Tagi: Myśleć Świat Zagrożenie

Myślałem, że się pomyliłem, ale się pomyliłem.

I thought I was mistaken but I was mistaken.

(nieokreślony) Zobacz Głębia: 8 Tagi: Oksymoron

Nations and governments come and go, but people remain, and therefore people are the ultimate foundation of what is real and worthy.

Bryant McGill Voice of Reason Zobacz Zobacz książkę Głębia: 8 Tagi: Fundamenty Naród Rząd Reżim

For the strength of the Pack is the Wolf, and the strength of the Wolf is the Pack.

Rudyard Kipling Zobacz Głębia: 8

I'm trying to think, but nothing's happening.

Curley Zobacz Głębia: 8

Sukces w małżeństwie to nie tyle znaleźć właściwą osobę, ale być tą właściwą osobą.

Success in marriage is not so much finding the right person as it is being the right person.

(nieokreślony) Zobacz Głębia: 9 Tagi: Małżeństwo Sukces Osoba

Wolę towarzystwo wieśniaków, gdyż nie zostali oni wykształceni dostatecznie do tego, aby rozumować niepoprawnie

I prefer the company of peasants because they have not been educated sufficiently to reason incorrectly.

Michel Eyquem de Montaigne Zobacz Głębia: 9 Tagi: Rozumieć Rozumowanie Wykształcenie

Sztuka jest kłamstwem, które pozwala nam zrozumieć prawdę.

Art is a lie that makes us realize the truth.

Pablo Picasso Zobacz Głębia: 9 Tagi: Paradoks Prawda Sztuka Zrozumieć

Wiemy, czym jesteśmy, ale nie czym możemy być.

We know what we are, but know not what we may be.

William Shakespeare Zobacz Głębia: 9 Tagi: Samowiedza

Przeto najlepszą twierdzą, jaka być może, jest przychylność ludu; chociażbyś bowiem miał twierdze, nie ocalą cię one, jeżeli cię nienawidzi lud, bo gdy ten chwyci za broń, nie braknie nigdy cudzoziemców, którzy przyjdą mu z pomocą.

Però la migliore fortezza che sia, è non essere odiato dal populo; perché, ancora che tu abbi le fortezze, et il populo ti abbi in odio, le non ti salvono; perché non mancano mai à populi, preso che li hanno l’armie forestieri che li soccorrino.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 9

Problem to nie problem. Problem to twoje podejście do problemu.

The problem is not the problem. The problem is your attitude about the problem.

Captain Jack Sparrow Zobacz Głębia: 9 Tagi: Problem Podejście

Umysł poddaje się przed ciałem.

The mind quits before the body.

(Bez rodowodu) Zobacz Głębia: 9 Tagi: Ciało Umysł

Przy pierwszym ogniwie powstaje łańcuch. Pierwsza wypowiedź krytykowana, pierwsza myśl zakazana, pierwsza odmowa wolności... wciska nas w łańcuchy -- nieodwołalnie.

With the first link, a chain is forged. The first speech censured, the first thought forbidden, the first freedom denied, chains us all irrevocably.

Picard Zobacz Głębia: 10 Tagi: Prawda Wolność Cenzura

Cywilizacja jest strumieniem z brzegami. Strumień jest czasem wypełniony krwią ludzi zabijających, kradnących, krzyczących i robiących to, co historycy zazwyczaj zapisują, podczas gdy na brzegach, niezauważeni, ludzie budują domy, kochają, wychowują dzieci, śpiewają piosenki, piszą wiersze, a nawet bielą posągi. Historia cywilizacji jest tym, co wydarzyło się na brzegach.

Civilization is a stream with banks. The stream is sometimes filled with blood from people killing, stealing, shouting and doing the things historians usually record, while on the banks, unnoticed, people build homes, make love, raise children, sing songs, write poetry and even whittle statues. The story of civilization is what happened on the banks.

Will Durant Zobacz Głębia: 10

Pokój: Nie oznacza to, że znajduje się w miejscu, w którym nie ma hałasu, kłopotów ani ciężkiej pracy. To znaczy być w środku tych rzeczy i wciąż być spokojnym w swoim sercu.

Peace: It does not mean to be in a place where there is no noise, trouble or hard work. It means to be in the midst of those things and still be calm in your heart.

Anonymous Zobacz Głębia: 10

Każdy może policzyć pestki w jabłku. Któż jednak poda liczbę jabłek w jednej pestce?

Anyone can count the seeds in an apple. No one can count the apples in a seed.

(nieokreślony) Zobacz Głębia: 10 Tagi: Jabłko Nasiono

Pomyśl zanim pomyślisz.

Think before you think!

(nieokreślony) Zobacz Głębia: 10 Tagi: Ostrożnie Myśleć

Czytaj to, co mam na myśli, a nie to, co piszę.

Read what I mean, not what I write.

(nieokreślony) Zobacz Głębia: 10 Tagi: Czytać Witticism

„Wszystko, co kiedykolwiek kochałeś, odrzuci Cię albo umrze”

(movie line) Zobacz Głębia: 10

Obywatele nie powinien się bać swojego rządu. Rząd powinien bać się swoich obywateli.

People shouldn't be afraid of their government. Governments should be afraid of their people.

Alan Moore V for Vandetta Zobacz Zobacz książkę Głębia: 10 Tagi: Bać-Się Obywatel Rząd Subwersyjna-Definicja

...gdy równość jest przyznawana nierównym, rezultatem będzie nierówność...

...when equality is given to unequal things, the resultant will be unequal...

Plato (Platon) Zobacz Głębia: 10 Tagi: Nierówności Równość

Instrukcje i podpowiedzi

Użytkownicy mogą decydować, czy ich ulubione są dostępne publicznie.

Klik

Stwórz kolekcję z dwóch tagów:

(w przygotowaniu)

Wybierz minimalną głębię losowanych sentencji:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sentencje losowane przyciskiem w nagłówku strony będą miały wskazaną przez ciebie minimalną głębię

Aktualnie minimalna głebia to deepness: -

Szukaj wg autorów:

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z

Wszystkie tagi użyte w zbiorze sentencji

Pokaż poniżej wszystkie tagi W nowym oknie

Lista tagów: