Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić światumysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Losuj temat Losuj sentencję Zainspiruj się!
Gavagai.pl Zbiór sentencji

W roku 1776, 1950 czy teraz... nigdy nie było złotej ery wolności i nigdy nie będzie. Ci, co cenią wolność zawsze będą musieli jej bronić przed tymi, którzy roszczą sobie władzę ponad innymi... A w dzisiejszym świecie, to znaczy więcej niż muszkiet stojący przy drzwiach. To znaczy być aktywnym obywatelem.

In 1776, 1950, or now, there's never been a golden age of liberty, and there never will be. People who value freedom will always have to defend it from those who claim the right to wield power over others. ... And, in today's world, that means more than a musket by the door. It means being an active citizen.

David Boaz Zobacz Głębia: 9 Tagi: Wolność Władza Obywatel

Wszyscy ludzie byliby sobie równi, gdyby nie mieli potrzeb.

Wolter Francis M. Voltaire Zobacz Głębia: 9

Trzeba tylko pobyć w otoczeniu chorych i przygnębionych i zadać sobie pytanie, czy wymowne skargi i żałosne jęki, popisywanie się nieszczęściem nie mają w istocie na celu zadawać ból obecnym [...] litość [...] im uświadamia, że pomimo całej swojej słabości mają wciąż jedną przynajmniej władzę, władzę zadawania bólu.

Friedrich Wilhelm Nietzsche Zobacz Głębia: 10 Tagi: Ból Władza Zadawać-Ból

Naucz się zachowywać obojętność wobec fałszywych sądów o tobie. Bez takiej obojętności człowiek nie może być wolny.

Lew Tołstoj Zobacz Głębia: 7

Najlepszą sztuczką [retoryczną] jest po prostu mieć rację.

Jerzy Bralczyk Zobacz Głębia: 10 Tagi: Retoryka Sztuczka Mieć-Rację Słuszność | Użyta w artykułach! Retoryka

[...] Smuć się raczej wtedy, gdy jesteś zupełnie szczęśliwy, bo na świcie nie ma nic trwałego.

Bolesław Prus Zobacz Głębia: 8 Tagi: Szczęście Smucić-Się Trwałe Świat

Najlepszym sposobem na sukces w życiu jest działać zgodnie z radami, których udzielamy innym.

The best way to succeed in life is to act on the advice we give to others.

Anonymous Zobacz Głębia: 7 Tagi: Odnieść-Sukces Porada Sukces

Szybko zbliżamy się do punktu, w którym nie chcę wybierać nikogo na tyle głupiego, by chciał tej pracy.

It is fast approaching the point where I don't want to elect anyone stupid enough to want the job.

Erma Bombeck Zobacz Głębia: 8 Tagi: Głupi Praca Wybory

Ten cytat ma więcej niż dwa języki

Potrzeba dwóch do mówienia prawdy - jeden mówi a drugi słucha.

It takes two to speak truth - one to speak and another to hear.

df

sdfdsf

Henry David Thoreau Zobacz Głębia: 10 Tagi: Prawda Słuchać Głosić

Lekarstwem na nudę jest ciekawość. Nie ma lekarstwa na ciekawość.

The cure for boredom is curiosity. There is no cure for curiosity.

Dorothy Parker Zobacz Głębia: 7 Tagi: Nuda Ciekawość Lekarstwo

Góry są źródłami dla ludzi, rzek, lodowców i żyznej ziemi. Wielcy poeci, filozofowie, prorocy, zdolni ludzie, których myśli i czyny poruszyły świat, zstąpili z gór.

The mountains are fountains of men as well as of rivers, of glaciers, and of fertile soil. The great poets, philosophers, prophets, able men whose thoughts and deeds have moved the world, have come down from the mountains.

John Muir Zobacz Głębia: 8 Tagi: Góry Filozof Prorok Uczynki

Młodzi znają zasady, starzy -- wyjątki.

The young know the rules, the old know the exceptions.

(nieokreślony) Zobacz Głębia: 9 Tagi: Młodzi Starzy Wyjątek Prawidłowość

Historia to tylko legenda, co do której wszyscy się pogodzili.

(nieokreślony) Zobacz Głębia: 7 Tagi: Historia Legenda Zgadzać-Się

nauka to zorganizowana wiedza.

science is organized knowledge

(nieznany) Zobacz Głębia: 7

Zły człowiek jest uwięziony przez swoją grzeszną rozmowę, ale sprawiedliwy człowiek unika kłopotów.

An evil man is trapped by his sinful talk, but a righteous man escapes trouble

Nowy Testament Pismo święte (Biblia, Bible) - Zobacz Głębia: 10

Jeżeli musisz o to pytać to nigdy nie zrozumiesz.

If you need to ask about that, you’ll never understand

Louis Armstrong. Zobacz Głębia: 9

To, co nas wpędza w kłopoty, nie jest tym, czego nie wiemy. To jest to, co mamy za pewnik, ale nie do końca nim jest.

What gets us into trouble is not what we don’t know It’s what we know for sure that just ain’t so

(nieznany) Zobacz Głębia: 9 Tagi: Ignorancja Wiedza Złudzenia

Nie osądzaj każdego dnia po plonach, które zbierasz, a po nasionach, które zasadzasz

Don't judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.

Robert Louis Stevenson Zobacz Głębia: 9 Tagi: Nasiono Osądzać Dzień

Your most unhappy customers are your greatest source of learning.

Bill Gates Zobacz Głębia: 8

Narody czasem rozkwitają dzięki zaprzeczaniu zbrodniom, które je powołały do życia. Tylko wtedy, gdy pierwotna inwazja, okupacja, eksterminacja lub uzurpacja zostaną bezpiecznie wepchnięte w nieświadomość polityczną, suwerenność może czuć się niezagrożona.

Nations sometimes flourish by denying the crimes that brought them into being. Only when the original invasion, occupation, extermination or usurpation has been safely thrust into the political unconscious can sovereignty feel secure.

Terry Eagleton Zobacz Głębia: 8 Tagi: Naród Przestępstwo Inwazja Okupacja Eksterminacja Suwerenność

Każdy następny etap twojego życia będzie wymagał od ciebie bycia innym tobą.

Every next level of your life will demand a different you.

(nieznany) Zobacz Głębia: 10 Tagi: Ludzkie-Życie Zmieniać-Się Życie

For the strength of the Pack is the Wolf, and the strength of the Wolf is the Pack.

Rudyard Kipling Zobacz Głębia: 8

Nie chodzi oto jak dobrzy jesteście, ale o to, jak dobrzy chcecie być.

It is now how good you are, it’s how good you want to be.

(nieznany) Zobacz Głębia: 9 Tagi: Być-Czymś Chcieć Dobrzy Rozwój

Człowiek robiący zło wiedząc, że robi zło, ma swoje własne granice. Człowiek robiący zło wierząc, że robi dobro, zniszczy świat.

A man doing evil knowing he is doing evil, has his own limits. A man doing evil believing he is doing good will destroy the world.

(nieznany) Zobacz Głębia: 10 Tagi: Czynić-Dobro Czynić-Zło Niszczyć

Przyczyna nie zmienia faktu.

Cause does not change fact.

(nieznany) Zobacz Głębia: 10 Tagi: Fakty Przyczyna

Nie czekaj na szczęście, pracuj dla niego.

don't wait for luck, work for it.

(nieznany) Zobacz Głębia: 9 Tagi: Pracować Szczęście

Nie bójcie się ciemności, bójcie się, co w niej czeka.

Do not fear the dark, fear what lies within it.

(nieznany) Zobacz Głębia: 9 Tagi: Ciemność Strach

Someday, someone will best me. But it won't be today, and it won't be you. (Last Word)

(nieznany) Zobacz Głębia: 7

Nie chodzi o to, kto mi pozwoli; a o to, kto mnie zatrzyma.

The question isn't who is going to let me; it's who is going to stop me.

Ayn Rand Zobacz Głębia: 10 Tagi: Pozwolić Zatrzymać

To, co Susie mówi o Sallie mówi więcej o Susie niż o Sallie.

What Susie says of Sallie says more of Susie than of Sallie.

(nieznany) Zobacz Głębia: 10 Tagi: Mówić

Niektórzy ludzie słuchają z zamiarem zrozumienia, większość ludzi słucha z zamiarem odpowiedzi.

Some people listen with the intent to understand, most people listen with the intent to reply.

(nieznany) Zobacz Głębia: 9 Tagi: Słuchać Zrozumieć Odpowiadać

I would rather be judged by 12 farmers than 12 scholars.

(nieznany) Zobacz Głębia: 8

Instrukcje i podpowiedzi

Użytkownicy mogą decydować, czy ich ulubione są dostępne publicznie.

Klik

Stwórz kolekcję z dwóch tagów:

(w przygotowaniu)

Wybierz minimalną głębię losowanych sentencji:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sentencje losowane przyciskiem w nagłówku strony będą miały wskazaną przez ciebie minimalną głębię

Aktualnie minimalna głebia to deepness: -

Szukaj wg autorów:

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z

Wszystkie tagi użyte w zbiorze sentencji

Pokaż poniżej wszystkie tagi W nowym oknie

Lista tagów:

Dodaj sentencję zaloguj