Gavagai.pl

ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat... umysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Gavagai to... repozytorium inspiracji: fragmentów książek, filmów i wierszy... opisów umysłów i czynów wielkich ludzi, których śladem warto podążać. To także repozytorium 25 tysięcy sentencji i aforyzmów.

Ten, kto nic nie robi, ma zawsze wielu pomocników.

Lew Tołstoj

Kto nie chce pracować, musi się albo poniżać, albo stosować przemoc.

Lew Tołstoj

Nienawidź zła w człowieku, człowieka kochaj.

Lew Tołstoj

No matter how great your triumphs or how tragic your defeats – approximately one billion Chinese couldn't care less.

(unspecified)

Live it up; this is not a rehearsal.

Anonymous

Dynamika kapitalizmu jest odroczeniem przyjemności do ciągle odkładanej przyszłości.

The dynamics of capitalism is postponement of enjoyment to the constantly postponed future.

Norman O. Brown

We are all inclined to judge ourselves by our ideals; others by their acts." Harold Nicholson

Progress and Change

No pessimist ever discovered the secret of the stars, or sailed to an uncharted land, or opened a new doorway for the human spirit.

Helen Keller

We seldom stop to think how many people's lives are entwined with our own. It is a form of selfishness to imagine that every individual can operate on his own or can pull out of the general stream and not be missed.

Ivy Baker Priest

It is the triumph of reason to get along well with those who possess none.

Francis M. Voltaire

niektórzy myślą, że wszystko, co jest robione uroczyście, musi mieć sens.

some people think that whatever is done solemnly must make sense

(unknown)

Gdy posiedzisz nad rzeką wystarczająco długo zobaczysz, jak płynie nią ciało twojego wroga.

If you sit by the river long enough, you shall see your enemy's body floating down it.

你若長久觀坐於溪旁,得看看敵人之軀沉滅其中。

(unspecified)

Nasze przywileje nie mogą być większe niż nasze zobowiązania. Ochrona naszych praw może przetrwać nie dłużej niż wykonywanie naszych obowiązków.

Our privileges can be no greater than our obligations. The protection of our rights can endure no longer than the performance of our responsibilities.

John Fitzgerald Kennedy

Żona zawsze wybaczy i zapomni - ale nigdy nie pozwoli ci zapomnieć, że wybaczyła i zapomniała.

A wife will always forgive and forget - but she'll never let you forget that she forgave and forgot.

(unspecified)

History is nothing but assisted and recorded memory. It might almost be said to be no science at all, if memory and faith in memory were not what science necessarily rest on. In order to sift evidence we must rely on some witness, and we must trust experience before we proceed to expand it. The line between what is known scientifically and what has to be assumed in order to support knowledge is impossible to draw. Memory itself is an internal rumour; and when to this hearsay within the mind we add the falsified echoes that reach us from others, we have but a shifting and unseizable basis to build upon. The picture we frame of the past changes continually and grows every day less similar to the original experience which it purports to describe.

George Santayana

W pewnym momencie urządzenia zmieniające świadomość, takie jak mikroskop i teleskop, zostały kryminalizowane z dokładnie tych samych powodów, dla których rośliny psychodeliczne zostały zakazane w późniejszych latach. Pozwalają nam zaglądać w bitwy i strefy Chaosu.

At one point consciousness-altering devices like the microscope and telescope were criminalized for exactly the same reasons that psychedelic plants were banned in later years. They allow us to peer into bits and zones of Chaos.

Timothy Leary

Ci, którzy wykorzystują czas do maksimum, nigdy nie mają go dość.

Those who use their time to the very extent, never have enough of it.

Piotr Plebaniak

Domagamy się ścisłego zdefiniowania obszarów zwątpienia i niepewności.

We demand rigidly defined areas of doubt and uncertainty!

Douglas Adams

Nie prześladowców się boję, ale strachu współofiar.

Krzysztof Kąkolewski

O dziwo, to jest przeszłość, do której ktoś w przyszłości będzie pragnął powrócić.

Strangely enough, this is the past that somebody in the future is longing to go back to.

Ashleigh Brilliant

Dla zdobycia wiedzy - codziennie coś dodawaj, dla zdobycia mądrości - codziennie coś odrzucaj.

Laozi 老子

Prawdziwym znaczeniem oświecenia jest patrzenie niezmrużonymi oczami na wszystką ciemność.

The real meaning of enlightenment is to gaze with undimmed eyes on all darknesses.

Nikos Kazantzakis

Człowiek dobry może być głupi, a wciąż być dobry. Zły człowiek musi mieć pomyślunek.

A good man can be stupid and still be good. But a bad man must have brains.

Maxim Gorky

Wolę towarzystwo wieśniaków, gdyż nie zostali oni wykształceni dostatecznie do tego, aby rozumować niepoprawnie

I prefer the company of peasants because they have not been educated sufficiently to reason incorrectly.

Michel Eyquem de Montaigne

Prawda istnieje. Wymyślić trzeba tylko kłamstwo.

The true exist. Only a lie must be thought up.

(unspecified)

popełnij zły uczynek dwa razy, a przestaniesz go uważać za grzech.

commit a sin twice and it will not seem to you a crime

(unknown)

Esencją całej ludzkiej udręki: nie wiedzieć jest ostatecznie gorsze niż wiedzieć.

The essence of the entire human agony: not knowing was ultimately worse than knowing.

Dean Koontz

Nie wierz wszystkiemu co słyszysz... ani co sam mówisz.

Don't believe everything you hear or anything you say.

(none)

Źle, gdy prawdę wolno mówić tylko dzieciom i wariatom.

Jan Czarny

Gdy zaryzykujesz uczciwość, bądź na 99% pewien, że stracisz. Ale staniesz się jednym z tych, dla których warto żyć.

When you risk honesty, be sure on 99% that you will lose. Wut you'll become one of such, thanks to which it is worth living.

(unspecified)

Nie myślę, więc nie jestem.

I don't think, therefore I am not.

(unspecified)

Mądrość to wiedzieć co zrobić z tym, co się wie.

Wisdom is knowing what to do with what you know.

學以致用

(unspecified)

Instrukcje i podpowiedzi

Użytkownicy mogą decydować, czy ich ulubione są dostępne publicznie. Klik

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z

Gdzie kupić moje książki?

Moje ksiażki do nabycia w księgarniach stacjonarnych i internetowych. Zapraszam do księgarni