Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić światumysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Losuj temat Losuj sentencję Zainspiruj się!
Gavagai.pl Zbiór sentencji

Na wołanie Piotra Pustelnika miliony ludzi popędziło wyjść na spotkanie Wschodowi; słowa halucynującego entuzjasty takiego jak Mahomet wygenerowały siłę zdolną zatriumfować ponad greko-rzymskim światem; jakiś tam nieznany mnich Luter skąpał Europę we krwi. Głosy Galileusza i Newtona nigdy nie rozbrzmiewają echem pomiędzy masami. Wynalazcy i geniusze przyspieszają marsz cywilizacji. Fanatycy i szaleńcy tworzą historię.

At the bidding of a Peter the Hermit millions of men hurled themselves against the East; the words of an hallucinated enthusiast such as Mahomet created a force capable of triumphing over the Graeco-Roman world; an obscure monk like Luther bathed Europe in blood. The voice of a Galileo or a Newton will never have the least echo among the masses. The inventors of genius hasten the march of civilization. The fanatics and the hallucinated create history.

Gustave Le Bon Głębia: 9 Zobacz Tagi: Historia Fanatycy Galileusz Naukowiec Tworzenie-Przyszłości Entuzjasta Cywilizacja

W roku 1776, 1950 czy teraz... nigdy nie było złotej ery wolności i nigdy nie będzie. Ci, co cenią wolność zawsze będą musieli jej bronić przed tymi, którzy roszczą sobie władzę ponad innymi... A w dzisiejszym świecie, to znaczy więcej niż muszkiet stojący przy drzwiach. To znaczy być aktywnym obywatelem.

In 1776, 1950, or now, there's never been a golden age of liberty, and there never will be. People who value freedom will always have to defend it from those who claim the right to wield power over others. ... And, in today's world, that means more than a musket by the door. It means being an active citizen.

David Boaz Głębia: 9 Zobacz Tagi: Wolność Władza Obywatel

Wyborcy przemówili. Skurwiele.

The voters have spoken, the bastards ...

Dick Tuck Głębia: 10 Zobacz

W sprawach ludzi jest fala, która, wzięta w czasie potopu, prowadzi do fortuny; Pominięte, wszystkie podróże ich życia Jest związany w mielizny i niedoli. Na takim pełnym morzu jesteśmy teraz na powierzchni, I musimy wziąć prąd, gdy służy Lub stracić nasze przedsięwzięcia

There is a tide in the affairs of men 
Which, taken at the flood, leads on to fortune; 
Omitted, all the voyage of their life 
Is bound in shallows and in miseries. 
On such a full sea are we now afloat, 
And we must take the current when it serves 
Or lose our ventures

William Shakespeare Głębia: 9 Zobacz Tagi: Sprawy-Ludzi Los Niedola

Myśleć znaczy nie być pewnym.

(nieokreślony) Głębia: 8 Zobacz Tagi: Myśleć Pewność

No, już, wynoście się stąd! Ostatnie słowa są dla głupców którzy nie powiedzieli wystarczająco wiele.

Marx Głębia: 10 Zobacz

Nazwy zasłaniają rzeczy.

Krzysztof Kąkolewski Głębia: 9 Zobacz Tagi: Nazwy Rzeczy Zasłaniać Język

Złe czyny wydają nas w ręce złych ludzi.

Evil deeds put us into hands of evil people.

Krzysztof Kąkolewski Głębia: 10 Zobacz Tagi: Ludzie Czyny Zło Zły

O dziwo, to jest przeszłość, do której ktoś w przyszłości będzie pragnął powrócić.

Strangely enough, this is the past that somebody in the future is longing to go back to.

Ashleigh Brilliant Głębia: 9 Zobacz Tagi: Dziś Nostalgia Przyszłość Teraźniejszość Przeszłość

Physics investigates the essential nature of the world, and biology describes a local bump. Psychology, human psychology, describes a bump on the bump.

Willard Van Orman Quine Głębia: 10 Zobacz Tagi: Biologia Natura Psychologia Fizyka Natura-Świata

Nigdy nie ufaj ocalałemu, dopóki nie dowiesz się, jak przetrwały.

Never trust a survivor until you know how they survived.

Kurt Jr. Vonnegut Głębia: 8 Zobacz Tagi: Ufać Przeżyć Uratowany Ocalały

Ten cytat ma więcej niż dwa języki

Sztuka to forma dla uczuć, tak jak język jest formą dla myśli.

Art is the mold of feeling as language is the mold of thought.

藝術是情感的鑄造品, 猶如語言是思想的模型。

S.K. Langer Głębia: 10 Zobacz Tagi: Język Myśl Sztuka Uczucia

Mądry prawo stanowi, głupi prawu jest poddany. Zdolny zmienia obyczaj, tępy pozostaje w jego niewoli. Kung-Su Jang

(nieokreślony) Głębia: 8 Zobacz Tagi: Mądry Prawo Głupi Niewola

Ludzie wybitni rozmawiają o problemach, ludzie przeciętni o wydarzeniach, ludzie mali o bliźnich.

Jules Romains Głębia: 8 Zobacz Tagi: Wybitni Przeciętni Wydarzenia Problemy Mali Bliźni

Wolność to produkt uboczny nadwyżki ekonomicznej.

Freedom is the by-product of economic surplus.

Aneurin Bevan Głębia: 10 Zobacz Tagi: Wolność Produkt-Uboczny Nadwyżka

Nie jestem nauczycielem, jestem budzicielem.

I am not a teacher, but an awakener.

Robert Frost Głębia: 9 Zobacz Tagi: Nauczyciel Budzić

Nie PATRZ na wszystkie rzeczy w laboratorium fizyki, nie SMAKUJ wszystkiego w laboratorium chemicznym. Nie WĄCHAJ wszystkiego w laboratorium medycznym... a najważniejsze, nie SŁUCHAJ wszystkiego na wydziale filozofii.

Don't LOOK at anything in a physics lab. Don't TASTE anything in a chemistry lab. Don't SMELL anything in a biology lab. Don't TOUCH anything in a medical lab. and, most importantly, Don't LISTEN to anything in a philosophy department.

Bill Lye Głębia: 8 Zobacz Tagi: Fizyka Filozofia Chemia Psychologia

Ekspert to człowiek, który unika drobnych błędów w czasie parcia w kierunku potwornej pomyłki.

An expert is a person who avoids the small errors while sweeping on to the grand fallacy.

(nieokreślony) Głębia: 9 Zobacz Tagi: Ekspert Błąd Pomyłka

Słowa, jak powszechnie wiadomo, są wielkimi wrogami rzeczywistości.

Words, as is well known, are great foes of reality.

Joseph Conrad Głębia: 10 Zobacz Tagi: Słowa Wrogowie Rzeczywistość

Niech każdy naród wie, czy życzy nam dobrze, czy źle, że zapłacimy każdą cenę, poniesiemy wszelkie ciężary, sprostamy wszelkim trudnościom, wspieramy każdego przyjaciela, przeciwstawimy się każdemu wrogowi, aby zapewnić przetrwanie i sukces wolności.

Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe, in order to assure the survival and the success of liberty. - Inagural Address

John Fitzgerald Kennedy Głębia: 8 Zobacz Tagi: Naród Wolność Brzemię Cena

Nasze przywileje nie mogą być większe niż nasze zobowiązania. Ochrona naszych praw może przetrwać nie dłużej niż wykonywanie naszych obowiązków.

Our privileges can be no greater than our obligations. The protection of our rights can endure no longer than the performance of our responsibilities.

John Fitzgerald Kennedy Głębia: 8 Zobacz Tagi: Odpowiedzialność Prawa Przywileje

Dyktatura to państwo, w którym wszyscy boją się jednego, a jeden wszystkich.

(nieokreślony) Głębia: 10 Zobacz Tagi: Strach Dyktatura

Są fizycy utrzymujący, że rozumieją to [odmianę fizyki kwantowej] tak samo jak rozumieją czym są kamienie i szafy. W rzeczywistości rozumieją zgodność teorii z wynikami pomiarów.

Stanisław Lem Głębia: 10 Zobacz Tagi: Fizyka Nauka Rzeczywistość Teoria Fizyka-Wantowa Pomiar

stal produkuje się z żelaza, a poezję z cierpienia.

steel is produced from iron and poetry from suffering

(unknown) Głębia: 8 Zobacz

Jezus powiedział: rozpoznaj to, co widzisz, a to, co jest ukryte, stanie się dla ciebie jasne. Nie będzie bowiem tego,co ukryte, a które nie stanie się widocznym.

Jesus said, "Recognize what is in your sight, and that which is hidden from you will become plain to you. For there is nothing hidden that shall not become manifest."

(nieokreślony) Głębia: 10 Zobacz Tagi: Jezus Rozpoznaj Ukryte Ujawnić

Beware lest you lose the substance by grasping at the shadow.

Ezop Głębia: 8 Zobacz

Życie niesie miano życia, ale w rzeczywistości jest śmiercią.

Life has the name of life, but in reality it is death.

Heraclitus (Heraklit z Efezu) Głębia: 9 Zobacz Tagi: Śmierć Życie

Uważaj na swoje myśli, stają się słowami. Uważaj na słowa, stają się czynami. Obserwuj swoje działania, stają się nawykami. Obserwuj swoje nawyki, stają się twoją postacią. Obserwuj swoją postać, staje się twoim przeznaczeniem.

Watch your thoughts, they become words. Watch your words, they become actions. Watch your actions, they become habits. Watch your habits, they become your character. Watch your character, it becomes your destiny

Frank Outlaw Głębia: 10 Zobacz

Ten cytat ma więcej niż dwa języki

Nigdy nie próbuj kłócić się z diabłem. Jest lepszy w kłótniach niż ty i miał tysiące lat, żeby ćwiczyć.

Don't ever try to argue with the Devil. He is better at arguing than you are, having had thousands of yers to practice

別和惡魔討價還價,千年的焠鍊使你永遠也辯不贏他們.

Rick Warren Głębia: 8 Zobacz

Nie trać czasy na tłumaczenie się ludziom, którzy szykują się tylko do tego, aby zrozumieć cię opacznie.

Don’t waste your time trying to explain yourself to people that are committed to misunderstanding you.

Shannon L. Alder Głębia: 8 Zobacz Tagi: Ludzie Rozumieć Niezrozumienie Opacznie Tracić-Czas

Żyjesz tu i teraz, ograniczony czasem i przestrzenią, które kiedyś zbiegną się nieubłaganie w jeden punkt - drewniane pudło zagrzebane w ziemi. Chcesz być wolny, lecz nieubłaganie leziesz ku temu miejscu, uparcie i niestrudzenie. Nie uciekniesz. Ale jest sposób, by wychylić głowę poza wyznaczony Tobie czas i poza miejsce, w którym dane Ci jest oddychać. Ujrzeć to co było, co być może, co będzie i jest tam, gdzie sięgnąć nie pozwalają chemiczne silniki naszych rakiet i zbyt słabe teleskopy. To właśnie science fiction.

Tomasz Kołodziejczak Głębia: 10 Zobacz

Following is one of the most underrated aspects of leadership. ... I have seen many a good [military unit] underachieve, because someone ... thought the commander was incompetent, and quietly worked to undermine his authority.

McRaven William H. Głębia: 8 Zobacz

Instrukcje i podpowiedzi

Użytkownicy mogą decydować, czy ich ulubione są dostępne publicznie.

Klik

Stwórz kolekcję z dwóch tagów:

(w przygotowaniu)

Wybierz minimalną głębię losowanych sentencji:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aktualnie minimalna głebia to deepness: 0

Szukaj wg autorów:

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z

Wszystkie tagi użyte w zbiorze sentencji

W nowym oknie

Lista tagów:

Dodaj sentencję