Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić światumysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Losuj temat Losuj sentencję Zainspiruj się!
Gavagai.pl Zbiór sentencji Sentencje w gavagai.pl z tagiem Książka

Sentencje w gavagai.pl z tagiem Książka: znalezionych 7 sentencji.

Kliknij tutaj , aby zobaczyć wszystkie tagi

Książki, które świat nazywa nieśmiertelnymi to te, które pokazują światu jego własny wstyd.

The books that the world calls immoral are the books that show the world its own shame.

Oscar Wilde The Picture of Dorian Gray Zobacz Zobacz książkę Głębia: 10 Tagi: Książka Świat Wstyd

Tam, gdzie pali się książki, dojdzie w końcu do palenia ludzi.

Whenever books are burned men also in the end are burned.

Heinrich Heine Zobacz Głębia: 9 Tagi: Książka Ludzie Palić

Każda książka, jak głos podany przez radio, dociera tylko do tych, którzy mają tę samą długość fali.

Jan Parandowski Zobacz Głębia: 7 Tagi: Książka Radio Głos Docierać

To nie są książki, bryły martwego papieru, ale umysły żywe na półkach. Z każdej z nich rozbrzmiewa jej własny głos i tak jak dotyk na naszym planie wypełni pokój muzyką, tak zdejmując jeden z tych tomów i otwierając go, możesz przywołać z niebytu głos człowieka odległego w czasie i przestrzeni, i usłyszeć, jak mówi do nas, umysł do umysłu, serce do serca.

These are not books, lumps of lifeless paper, but minds alive on the shelves. From each of them goes out its own voice and just as the touch on our set will fill the room with music, so by taking down one of these volumes and opening it, one can call into range the voice of a man far distant in time and space, and hear him speaking to us, mind to mind, heart to heart.

Gilbert Highet Zobacz Głębia: 9 Tagi: Biblioteka Książka

Jeśli jest książka, którą chcesz przeczytać, ale jeszcze nie została napisana, ty musisz ją napisać.

If there's a book that you want to read, but it hasn't been written yet, then you must write it.

Toni Morrison Zobacz Głębia: 9 Tagi: Książka Pisać

Musisz napisać książkę, która ma być napisana. A jeśli książka będzie zbyt trudna dla dorosłych, to piszesz ją dla dzieci.

You have to write the book that wants to be written. And if the book will be too difficult for grown-ups then you write it for children.

Madeleine L'Engle Zobacz Głębia: 9 Tagi: Dorośli Dzieci Książka

Umysł potrzebuje książek, tak jak miecz potrzebuje osełki, jeśli ma zachować swoją ostrą krawędź.

... a mind needs books as a sword needs a whetstone, if it is to keep its edge.

George R. R. Martin Zobacz Głębia: 9 Tagi: Książka Umysł Miecz

Instrukcje i podpowiedzi

Użytkownicy mogą decydować, czy ich ulubione są dostępne publicznie.

Klik

Stwórz kolekcję z dwóch tagów:

(w przygotowaniu)

Wybierz minimalną głębię losowanych sentencji:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sentencje losowane przyciskiem w nagłówku strony będą miały wskazaną przez ciebie minimalną głębię

Aktualnie minimalna głebia to deepness: -

Szukaj wg autorów:

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z

Wszystkie tagi użyte w zbiorze sentencji

Pokaż poniżej wszystkie tagi W nowym oknie

Lista tagów: