Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić światumysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Losuj temat Losuj sentencję Zainspiruj się!
Gavagai.pl Zbiór sentencji Sentencje w gavagai.pl z tagiem Wszechświat

Sentencje w gavagai.pl z tagiem Wszechświat: znalezionych 10 sentencji.

Widzisz sentencje z przypisanym tagiem

Wszechświat

Kliknij tutaj , aby zobaczyć wszystkie tagi

Celem życia jest: w swojej małej, jednostkowej duszy odbić jak najwięcej kosmosu.

Henryk Elzenberg Głębia: 10 Zobacz Tagi: Kosmos Wszechświat Dusza Cel-Życia

Matematyka jest alfabetem, przy pomocy którego Bóg opisał wszechświat.

Galileo Galilei (Galileusz) Głębia: 10 Zobacz Tagi: Bóg Matematyka Wszechświat

Mistyczne jest nie to, jaki jest świat, ale to, że jest.

The mystical is not how the world is, but that it is.

Ludwig Wittgenstein Głębia: 9 Zobacz Tagi: Istnieć Świat Wszechświat Mistyka

Świat zobaczyć w Ziarenku Piasku Niebo w Dzikiej Roślinie Nieskończoność uchwycić w ręku A Wieczność w godzinie.

To see a world in a grain of sand And a heaven in a wild flower, Hold infinity in the palm of your hand And eternity in an hour.

William Blake Głębia: 8 Zobacz Tagi: Wieczność Wszechświat Zrozumieć Nieskończoność

Wieczną tajemnicą wszechświata jest to że może on być zrozumiany.

The eternal mystery of the world is its comprehensibility.

Albert Einstein Głębia: 9 Zobacz Tagi: Wszechświat Zrozumieć Tajemnica Zagadka

Kiedy byłem młody, wszystko, czego chciałem, to być władcą wszechświata. Teraz to nie wystarcza.

When I was young, all I wanted was to be ruler of the universe. Now that isn't enough.

Alex P. Keaton Głębia: 5 Zobacz Tagi: Wszechświat Żądza-Władzy

The Universe is built on a plan the profound symmetry of which is somehow present in the inner structure of our intellect

Paul Ambrose Valery Głębia: 5 Zobacz Tagi: Wszechświat Symetria

Wszechświat jest dość dużym miejscem. Jest większy niż cokolwiek, o czym kiedykolwiek marzyliśmy. Więc jeśli to tylko my, wydaje się okropnym marnowaniem miejsca.

The universe is a pretty big place. It's bigger than anyting anyone has ever dreamed of before. So if it is just us, seems like an awful waste of space.

(fictional) Głębia: 10 Zobacz Tagi: Wszechświat Marnować Przestrzeń

Jeśli chodzi mędrca i jego spokój, nie jest on cichy ponieważ milczenie uważa się za dobre. Jest cichy ponieważ mnóstwo rzeczy nie jest w stanie zakłócić jego spokoju. Kiedy woda jest spokojna, broda i brwi odbijają się w niej. Zręczny cieśla używa jej w poziomicy by uzyskać pomiar. Jeśli spokojna woda jest tak przejrzysta – o ile bardziej są zdolności intelektu! Umysł mędrca jest lustrem nieba i ziemi, w którym odbijają się wszystkie rzeczy.

As regards the quietude of the sage, he is not quiet because quietness is said to be good. He is quiet because the multitude of things cannot disturb his quietude. When water is still, one's beard and eyebrows are reflected in it. A skilled carpenter uses it in a level to obtain a measurement. If still water is so clear how much more are the mental faculties!
The mind of a sage is the mirror of heaven and earth in which all things are reflected.

Zhuangzi (莊子, Chuang-Tzu) Głębia: 10 Zobacz Tagi: Cisza Mędrzec Umysł Wszechświat Niebo

Każda istota ludzka jest powtarzającym się pytaniem skierowanym do ducha Wszechświata.

Every human being is a repeated question asked to the spirit of the Universe.

Mihai Eminescu Głębia: 10 Zobacz Tagi: Ludzkie-Życie Pytania Wszechświat

Instrukcje i podpowiedzi

Użytkownicy mogą decydować, czy ich ulubione są dostępne publicznie.

Klik

Stwórz kolekcję z dwóch tagów:

(w przygotowaniu)

Wybierz minimalną głębię losowanych sentencji:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aktualnie minimalna głebia to deepness: 0

Szukaj wg autorów:

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z

Wszystkie tagi użyte w zbiorze sentencji

W nowym oknie

Lista tagów:

Dodaj sentencję