Gavagai.pl

ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat... umysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Gavagai to... repozytorium inspiracji: fragmentów książek, filmów i wierszy... opisów umysłów i czynów wielkich ludzi, których śladem warto podążać. To także repozytorium 25 tysięcy sentencji i aforyzmów.

Sentencje w bazie gavagai:

Moim zdaniem, poważny jest człowiek, który nie odnosi się poważnie do rzeczy niepoważnych, niepoważny jest natomiast ten, który rzeczy niepoważne traktuje poważnie.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Władza, która chce zarządzać wszystkim, dziwi się, gdy pociągają ja do odpowiedzialności za wszystko.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Złe nie śpi, natomiast dobre sypia bardzo często.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Nikt nie wie, ile ma jeszcze czasu: inaczej albo by się spieszył, albo zaniechał.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Kłamstwo bywa logiczniejsze niż prawda.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Niewiedza oraz posiadanie ustalonych koncepcji ułatwiają życie.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Politycy utożsamiają często swe dążenia osobiste z celami ludzkości.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Głupiec jest kontent z siebie, gdyby przestał być kontent, przestałby być głupcem.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Niektóre myśli służą wypowiedzeniu się, niektóre funkcjonują jako kamuflaż.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Czas zmarnowany nie istnieje we wspomnieniach.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Kłamstwo jest poprawianiem prawdy.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Moralność musi być formą przyjemności - inaczej nie wygra.

Morality must be a form of pleasure. Otherwise it will surely lose.

道德必須讓人樂於遵守,否則必定失效。

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Reakcje mas dla jednych bywają trudne do przewidzenia, dla innych łatwe nawet do pokierowania.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Pijaństwo budzi entuzjazm tylko w pierwszych momentach - kontynuujemy je, by go odzyskać.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Posiadanie talentu nie jest zasługą, mimo to budzi ludzki szacunek.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Nuda i strach uczą - ale dopiero gdy miną.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Dobrowolne ograniczenie przyrostu ludzkości rozwiązałoby wszystkie dzisiejsze problemy, tworząc zapewne nowe.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Trudno pojąć, czemu żołnierz idzie do ataku, ale idzie.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Zmienić poglądy bez przymusu - świadectwo rozwoju; pod przymusem - sztuka przystosowania - też wysiłek.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Człowiek zmienia się od dzieciństwa po grób. Kiedy więc jest sobą?

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Człowiek często kłamie tak, jak żyje: nieświadomie.

People often lie just exactly as they live - unconsciously.

人說謊就像活著一樣地毫無自覺。

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Jedna czarna owca podkreśla biel wszystkich pozostałych.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Upór bezsensowny nabiera sensu, gdy jest trwały.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Okrągłe rocznice są nonsensem. Wynikają z przypadkowego stosowania systemu dziesiętnego.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Gdyby dureń zrozumiał, że jest durniem, automatycznie przestałby być durniem. Z tego wniosek, że durnie rekrutują się jedynie spośród ludzi pewnych, że nie są durniami.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Tylko rewanż natychmiastowy jest prawdziwym rewanżem - każdy inny rewanż, jako uzyskany w nowych okolicznościach psychicznych, nie jest już ogniwem w łańcuchu tej samej sprawy, lecz nowym, odrębnym fenomenem. Zemsta nie natychmiastowa nie jest zemstą - dlatego nie warto hodować nienawiści, której nie mogliśmy wyładować natychmiast.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Powłoka balonu zszyta z kawałków silniejsza jest niż zrobiona z jednej sztuki - podobnie ma się rzecz ze światopoglądem.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Walenie głową w mur to czynność o dużym znaczeniu poznawczym: uzmysławia ona walącemu siłę muru w sposób niezwykle dobitny i plastyczny - inaczej znałby ją tylko ze słyszenia.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Większość komplikacji ludzkiego życia opiera się na tym, że nie wiemy, co drugi człowiek myśli. Ogólne niedoinformowanie oto najważniejsza cecha życia wzajemnego: zawiązkiem wszystkiego jest niewiedza.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Kłamstwo świadome lepsze jest od nieświadomego: to pierwsze jest przestępstwem, to drugie rodzajem choroby psychicznej. Prędzej zły człowiek się poprawi, niż wariat się wyleczy.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Istnieją utopie przyjemne i nieprzyjemne. Te drugie bardziej zbliżone są do realności.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Mówienie prawdy jest tak samo nałogiem, jak mówienie nieprawdy. Prawda, wydawałoby się, nie potrzebuje świadectwa słownego: powinna przecież mówić sama za siebie.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Nie należy chełpić się tym, że ma się słuszność, bo to nie nasza zasługa, lecz prawdy, z pomocą której osiągnęliśmy przewagę.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Prawda wypowiedziana, czyli słuszność stwierdzona, ma w sobie coś jałowego, coś nudnie zaokrąglonego. Zadowolenie ze swej sprecyzowanej doskonałości odbiera jej sporą część dynamizmu.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Zawsze może istnieć kilka różnych a słusznych poglądów na jedną i tę samą sprawę. Poglądy te nie muszą z sobą walczyć, bo leżąc na różnych płaszczyznach nie przecinają się: są to linie wichrowate.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Kiepska to prawda, która nie może dojść do ludzkiej świadomości bez reklamy.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Prawda przeczuwana bywa bardziej atrakcyjna niż prawda zdefiniowana.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Nie należy odbierać ludziom prawa do niesłuszności. Postępując tak, przekreślamy, a w każdym razie pomniejszamy triumf słuszności. Ten, kto nie mając racji, walczy o swoje poglądy, oddaje sprawie prawdy wielką usługę.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Prawda cząstkowa cenniejsza i płodniejsza bywa od prawdy całościowej, ogólnej, bo może ona wchodzić jako składnik do wszystkich działających na świecie poglądów z niesłusznymi włącznie, podczas gdy prawda całościowa skazana jest na przestawanie sama ze sobą i na sukces tylko w razie swego całkowitego zwycięstwa.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Bezkompromisowe stawianie zasady - wszystko albo nic - jest dowodem martwoty umysłowej.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Kto domaga się przyjęcia przez ludzi wszystkich swoich poglądów, ten dąży do zubożenia świata, bo chce go zapełnić sobą.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Nazbyt natrętne domaganie się triumfu prawdy dowodzi podświadomej niewiary w jej własną, spontaniczną siłę i atrakcyjność.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Ten, kto nigdy nie odczuwał potrzeby zaprzeczenia samemu sobie, jest oschłym nędzarzem duchowym: nie kocha on świata, lecz tylko siebie.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Słowo "nie" jest co najmniej równie pozytywne i ważne, jak słowo "tak", jeśli nie ważniejsze. Przeczenie jest lustrzanym odbiciem twierdzenia, a w lustrze często widzi się lepiej.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Prawda nie tkwi tylko w poglądach, lecz również w formie i metodzie. Forma i metoda mówią nam często więcej niż poglądy.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Najbardziej skuteczną pozą bywa... brak pozy.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Niewyrażalne częstokroć lepiej charakteryzuje czyjąś postawę niż wyrażalne.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Apodyktyczność jest formą żarliwej troski o skuteczność. Jest formą błędną: człowiek apodyktyczny mniej jest przekonywający niż człowiek nieśmiały.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Silne pragnienie realizacji swojej prawdy nie może utożsamiać się z przekonaniem, że ta realizacja jest absolutnie pewna - przy takim utożsamieniu następuje degeneracja i niemożność obiektywnego spojrzenia na świat.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Nie będąc pewnym zwycięstwa swojej prawdy należy walczyć o nią tak wytrwale, jakby się było pewnym. Przekonanie o nieuniknioności zwycięstwa własnej prawdy jest objawem ciasnoty, a ciasnota to również uszczuplenie zdolności bojowych.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Człowiek walczący o prawdę musi być wewnętrznie co najmniej dwoisty. Dwoistość czy wielorakość psychiczna daje siłę, tak jak elastyczny, wyginający się pręt silniejszy jest od pręta sztywnego.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Cynizm nie jest wrogiem prawdy, lecz jej sojusznikiem. Cynizm bywa duchowym zabiegiem higienicznym, oczyszczającym umysł od złych skutków przyjęcia jednej prawdy, a pozostawiającym skutki dobre.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Przekora jest intelektualnym instynktem samozachowawczym.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Kto nie potrafi wypowiedzieć pochwały dwóch przeciwnych twierdzeń, ten nie ma prawa do wyboru jednego z nich.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Ten, kogo nigdy nie drażniły poglądy własne, nie ma prawa walczyć z poglądami cudzymi.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Kto poświęca prawdy małe dla prawd wielkich, ten poświęca moralność dla działania.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Dla jednych ideałem jest ruch, dla innych bezruch. Realista rozumie jednych i drugich, choć wybiera tylko jednych.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Nie sposób udowodnić, że działanie jest czymś wyższym od myślenia, mimo to czasem trzeba dać pierwszeństwo działaniu, aby zapewnić możliwość myślenia. Postępując tak należy jednak pozostać stronnikiem myślenia - nie działania.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Na każdej barykadzie siedzieć trzeba okrakiem, bo tylko synteza przeciwieństw godna jest człowieka. Jednocześnie absolutnie pod groźbą degeneracji nie wolno się wyrzekać oceny polegającej na przyznawaniu jednej ze stron zasadniczej słuszności.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Miłość bliźniego u intelektualisty polega między innymi na jednoczesnym upodobaniu do poglądów przeciwnych. Upodobanie takie bynajmniej nie wyklucza wyboru i walki, odwrotnie, czyni wybór pełnym godności, a walkę - sprawą radosną. Weselej walczy się z pumą niż z pluskwą, bo do pumy mamy upodobanie, a do pluskwy nie.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Walka bez wiary w zwycięstwo jest jedyną walką czystą: bez premii i łapówki.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

W mądrej, twórczej walce nie chodzi o zwycięstwo nad przeciwnikiem, lecz o przyłączenie przeciwnika do siebie lub siebie do niego.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Kto wie, czy walka z sobą nie daje nam skuteczniejszego zwycięstwa nad ludźmi niż walka z nimi. Przykładem Ghandi.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Ludzie namiętni nie mają czasu korzystać ze swych namiętności: wyżywają się w walce o nie.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Istotą życia są wewnętrzne przeciwieństwa tkwiące w każdej sprawie, dlatego chcąc rozumieć życie trzeba mieć przeciwieństwa w sobie.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Człowiek jednolity i pozbawiony wewnętrznych konfliktów mało zazwyczaj rozumie z życia, choć nierzadko nim kieruje.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Prawda jest jak łamigłówka obrazkowa, której każdy kwadracik umieszczono w innym człowieku. Chcąc złożyć pełny jej obraz trzeba wcielić się w różnych ludzi. A do tego prócz inteligencji potrzeba też nieco pokory.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Radość negatywna, radość z tego, że przeciwnik nie ma racji, cechuje ludzi małych, niezdolnych do wzięcia odpowiedzialności za całość.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Wszelkie przeciwieństwa warunkują wzajemnie swoje istnienie.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Nie ma poglądu, w którym nie byłoby okruchu prawdy. Okruch ten nie jest mniej cenny przez to, że tkwi w nieprawdzie, jak żyłka złota nie jest mniej cenna przez to, że tkwi w kamieniu.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Szukać prawdy w nieprawdzie - to trud cenniejszy niż szukanie jej w prawdzie; ten pierwszy właśnie, a nie ten drugi, zadany jest człowiekowi.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Wniosek praktyczny z powyższych sentencji: ćwiczenie swego umysłu i uczucia w dwoistości, potrójności, poczwórności; ćwiczenie się w rozumieniu najrozmaitszych sprzecznych ze sobą postaw i stanów uczuciowych jest koniecznym, nieodzownym warunkiem właściwego przysposobienia naszego aparatu psychicznego do owej pozytywnej, syntetyzującej walki, do owego sprawiedliwego a wielorakiego trudu, jakim winno być życie człowieka myślącego, który chce, według określenia Conrada, "wymierzyć sprawiedliwość widzialnemu światu". A że wszystko zrozumieć - znaczy wszystko przebaczyć", więc i miłość "chrześcijańska jest w tej psychicznej wielorakości mocno zainteresowana.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Zamiłowanie do czystego absurdu świadczy o skłonnościach logicznych i o konsekwencji. Absurd przypadkowy, występujący w życiu w pomieszaniu z elementami nie absurdalnymi powoduje naruszenie logiki, ładu i konsekwencji, absurd czysty natomiast, tworząc układy jednolite i usystematyzowane, ratuje nasze poczucie równowagi i porządku.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Myślenie o jedzeniu, gdy jest się głodnym, jest niewątpliwie innego rodzaju przyjemnością niż samo jedzenie. Myślenie jest przyjemnością psychiczną, jedzenie - przyjemnością fizyczną. Przewaga myślenia polega na tym, że przyjemność przez nie wywołana nie zmniejsza się w miarę upływu czasu, podczas gdy przyjemność jedzenia maleje w miarę jedzenia.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Nieubłagane prawo życia mówi, że każdy rozwój i każde dążenie jest zarazem wyczerpywaniem się, zbliża nas do śmierci. A więc najżywotniejszy pozostanie ten, kto stoi w miejscu, kto się nie zmienia i nie dąży.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Za moralnością tęskni człowiek niemoralny. Nie tęskni za nią człowiek moralny, bo nie tęskni się za tym, co się posiada.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Niektóre systemy pojęć, wyglądając na poglądy, są w istocie namiętnościami. Błędem jest przemawianie do nich językiem poglądów: namiętność można zrozumieć, wyperswadować lub zwalczyć z pomocą drugiej namiętności.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Ktoś powiedział, że przepaść przekracza się czasem drobnym kroczkiem. Taki kroczek dzieli miłość od nienawiści: wszak przeciwieństwa się stykają. Kochając kogoś poznajemy go dobrze, przygotowując sobie w ten sposób materiał do przyszłej nienawiści. Z tego wniosek, że ani w miłości, ani w nienawiści nie należy się dawać poznać.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Większość ludzi chciałaby być kim innym niż jest, stąd zamiłowanie do literatury lub kina, przedstawiających życie ludzi odmiennych niż my, stąd też mierne powodzenie utworów, przedstawiających odbiorcom ich własne życie codzienne.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Głupota jest bardziej urozmaicona niż mądrość, bywa również ciekawsza niż mądrość. Mądrość to osobliwe zamiłowanie: aby zainteresować ludzi, wymaga ona specjalnej reklamy i popularyzacji, podczas gdy głupota tłumaczy się sama i zachwala się sama. Doprawdy czasem nie wiadomo, dlaczego właściwie należy ubiegać się o mądrość, jeśli w dodatku nie łączy się ona z cnotą.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Mądrość jest swego rodzaju zakonem, wymagającym krańcowych wyrzeczeń: mądrość bowiem nie sprzyja w głębi ani ludzkim przyjemnościom, ani ludzkim działaniom.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Każdy człowiek mówi w istocie własnym językiem, bo pod te same słowa podkłada własne zabarwienia uczuciowo-nastrojowe. Chcąc więc mówić do mas, należy mówić rzeczy tak ogólne, aby każdy zmieścił w nich swoją treść uczuciową, albo tak szczególne, aby nikt nie mógł zinterpretować ich po swojemu. Pierwszy sposób porwie ludzi, drugi im zaimponuje - w żadnym z tych dwóch wypadków nie apeluje się do intelektu: w pierwszym do uczucia, w drugim do temperamentu.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Dążenie do szybkiego przekonania drugiego człowieka jest z natury nieuczciwe. Przekonać drugiego człowieka można jedynie przekształcając jego świat psychiczny, na co potrzeba wiele czasu i środków. Doraźne przekonywanie partnera polega na narkotyzowaniu go słowami.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Człowiekowi nie jest potrzebne używanie, człowiekowi potrzebna jest świadomość, że gdyby chciał, mógłby używać.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Nic tak ludzi nie gorszy jak prawda. Czasem nasuwa się myśl, że dla uniknięcia publicznego zgorszenia trzeba unikać prawdy.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Każda prawda jest prawdą cząstkową - dlatego nie bardzo ma się prawo ją wypowiadać. Wypowiedzieć zaś prawdę niecząstkową jest niezwykle trudno. W rezultacie bardzo rzadko obcujemy z wypowiadaną prawdą i bardzo małe uznanie zdobywa sobie ten, kto trafia w samo sedno. Nasuwają się więc pytania: czyżby mówienie prawdy nie było ludziom potrzebne? Czy mówienie prawdy nie jest cnotą, o którą należy się starać? A może większy walor niż mówienie prawdy niecałkowitej ma - milczenie?

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Bywają racje natrętne i racje skromne, bywają też błędy natrętne i błędy skromne. Natręctwo czy skromność są tylko zabarwieniem, a jednak zabarwienie decyduje o naszym stosunku do istoty sprawy; gotowi wszak bywamy odrzucać racje natrętne lub przyjmować błędy skromne.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Osioł popędzany batem opiera się i nie chce iść, osioł ciągnięty za ogon do tyłu - rusza naprzód. W sumie można więc stwierdzić, że osioł ma świat wewnętrzny logicznie uporządkowany, a tylko poprzestawiał sobie symbole czy sygnały pewnych bodźców. Do takiego nieszkodliwego przestawienia ma on, jako stworzenie indywidualne, niewątpliwe prawo.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Z przyjęcia pięknej zasady "nic co ludzkie nie powinno mi być obce" nie wynika wcale, że obce powinno mi być to, co pozaludzkie. Muzyka, podobnie jak astronomia, fizyka czy geologia, wykracza poza człowieka, co bynajmniej nie dowodzi, że zasługuje ona na potępienie, przeciwnie, zasługuje na tym większe zainteresowanie. Coś, czego nie znam, interesuje mnie w dwójnasób.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Przekonanie o istnieniu sedna sprawy, o istnieniu zasady i prawa rządzącego światem jest wspólne wszystkim światopoglądom, z wyjątkiem światopoglądu negatywnego, pesymistycznie sceptycznego, który uznać można raczej za zaprzeczenie tego, co uważamy za światopogląd. Ciekawe byłoby stwierdzić statystycznie, ilu ludzi na świecie wierzy w sedno sprawy, ilu zaś dopatruje się w wydarzeniach nieuporządkowanej, bezcelowej przypadkowości.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Stwierdzenie, że "wszystko się zmienia oprócz zasady zmienności", jest właściwie nieświadomym, odwróconym stwierdzeniem statyczności świata. Wszak istotą jest zasada, nie żeś elementy, poprzez które się ona realizuje.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Czy wygoda jest ideą, a dążenie do wygody ideologią? Na pytanie to można odpowiedzieć twierdząco, w wypadku, jeśli ale osiągnięcia konsekwentnej i ustabilizowanej wygody gotowi jesteśmy znosić dobrowolnie ciężkie i długotrwałe niewygody.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Czasem drogą do wielkości bywa przestawanie na małym, czasem dążenie do osiągnięcia wielkiego. O wymiarach człowieka decyduje nie wybór drogi, lecz konsekwencja i doskonałość w posuwaniu się po niej. Czai się tu niebezpieczeństwo relatywizmu moralnego, toteż do dziś nie wiemy na pewno, czy Napoleon był wielkim człowiekiem, czy wielkim zbrodniarzem. Nie jest zresztą wykluczone, że i jednym i drugim - przypuszczenie niepokojące, choć mieści się ono bez reszty w koncepcji dualizmu moralnego i wszechobecnego skażenia natury ludzkiej.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Sentencje krótkie, aforystycznie skondensowane bywają wynikiem długich przemyśleń, tak jak długie rozważania bywają spowodowane niedostatkiem przemyśleń. Nie jest to jednak zasadą stałą. Jeśli chodzi o niniejsze myśli, to rezultaty czy scedzone ekstrakty długich przemyśleń sąsiadują tu z aforyzmami zaimprowizowanymi, takimi, co to lekko spadają z pióra. Które lepsze - osądzi czytelnik.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Wolność jednych prowadzi do niewoli drugich.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Dobrobyt nie jest synonimem wolności; sprzyja on pewnym formom wolności, a paraliżująco działa na inne.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Egoizm narodowy i wzajemna izolacja narodowych kultur uniemożliwiają zrozumienie specyfiki miejsc dla losów świata w danym momencie kluczowych, stąd straszliwe niespodzianki jak ta z Hitlerem.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Syty głodnemu nie wierzy; gdy uwierzy, będzie już za późno.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Dyletantyzm polityków to zmora i nieszczęście dzisiejszego świata.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Wojna nie przychodzi wtedy, gdy gotowi są do niej wszyscy, lecz wtedy gdy gotowi są niektórzy.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Nigdy jeszcze nowe bronie nie uniemożliwiły wojny, nie dokonało tego zresztą również rozbrojenie.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Świat ludzki zdąża do statusu naczyń połączonych, ale zdąża doń powoli, zachowując jeszcze na wiele dziesiątków lat enklawy absurdu niektórych krajów, nie kontrolowanych nawet przez elementarną międzynarodową informację.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Polemika z głupstwem nobilituje je bez potrzeby.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Interweniowanie w cudze sprawy wewnętrzne to jedyna możliwość ocalenia świata przed zaraźliwymi skurczami indywidualnego obłędu.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Różnice językowe są i różnicami pojęć - bogactwo różnorodności bywa zagrożeniem uniwersalnego humanizmu.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Konflikt humanizm-nacjonalizm przenosi się z miejsca na miejsce, wędruje przez świat, przybierając różne formy.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Każda przesada staje się swoim przeciwieństwem - nadmiar swobodnej informacji na przykład prowadzi do zobojętnienia i zaniku reakcji.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Myśleć o problemach cudzych nie w swoim interesie to czynność szczytna i konstruktywna.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Upadek religii zuboża bezpowrotnie, łudząc jednocześnie mirażem nieskrępowanego korzystania z uroków życia.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Szczęście izolowanych krajów to niebezpieczeństwo atomizacji świata - niestety popierają to najkulturalniejsi i, jak zawsze, tendencja jednostronna przechodzi w swoje własne przeciwieństwo.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Policja, która się siebie wstydzi, jest normalna; policja z misją te choroba społeczeństw, ich rak i gruźlica.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Ani skrajny terror, ani skrajny brak terroru nie są wyjściem godnym polecenia.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Trzeba walczyć dzielnie, zarazem powątpiewając nieco, czy walka ma sens: podwójne spojrzenie na walkę to warunek prawdziwego człowieczeństwa.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Idee oburzające zapładniają przeciwników, demaskując ich zarazem nie trzeba się więc takich idei przedwcześnie wyrzekać.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Egoizm sytych lubi uchodzić za ideologię ładu harmonii.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Nie ma demokracji bez oficjalnych konfliktów - wyrzekanie się konfliktowości to grób demokratyzmu.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Statyka jest chwilowym złudzeniem, w istocie nie ma nigdy bezruchu, wszelkie sprawy tak jak i człowiek umierają stopniowo, umierają, dążąc do śmierci w każdym momencie.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Polityka to dynamiczne dążenie do nigdy w istocie nieosiągalnej statyki.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Żadna nauka ani idea wzięta z osobna nie wyjaśnia świata.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Gdy wszyscy godzą się na jedno, traci ono swą wartość: to już wstęp do upadku i śmierci.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Punkt szczytowy jest już punktem ostatnim, wstępem do gnicia.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Mówić trzeba o wszystkim - to paraliżuje czyny pochopne.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Rządzący zawsze lubią tłumić wolność, chodzi więc o samoczynne prawa, dające rządzonym instrument indywidualnej i zbiorowej obrony.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Głupiec u władzy jest nieszczęściem gdy instytucja władzy nie posiada wentylów chroniących ją przed głupotą.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Nie dobrobyt jest celem, lecz dążenie do niego.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Kto się boi wojny ten przedwcześnie dojrzał do nieszczęścia.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Ludzie odpowiedzialni nie mniej wywołali złego, co ludzie nieodpowiedzialni.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Człowiek niezastąpiony to dowód duchowego ubóstwa społeczeństwa.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Każdy upadek jednej kariery jest awansem kariery innej: natura nie znosi próżni.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Można świadomie i przewidująco oczekiwać śmierci, a jednak ona zawsze nas zaskoczy.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Gloryfikacja własnego narodu to akt pogardy dla innych.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Patriotyzm przesadny upokarza jego wyznawców, patriotyzm przypadkowy bywa najzdrowszy.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Za chwilę dobrego płaci się zawsze dopuszczeniem zła w innym miejscu.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Niewiedza narodowa poniża bardziej niż pogarda dla samego siebie.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Ubóstwienie siebie mści się zawsze - u nieszczęśliwych i pokonanych także.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Nie ma krytyki szkodliwej, tylko brak krytyki przynosi szkodę.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Gdy nie ma wyjścia, trzeba udawać, że wiedziało się to z góry.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Słuszność bawi tylko do czasu.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Niesłuszność bawi, bo podnieca.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Kłamstwo jest dobre, gdy nikt go nie wykryje.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Nie żyj za długo jedną myślą: to niehigieniczne.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Pychy wyrzec się nie można: można tylko udawać jej brak.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Dobroć nudzi, gdy nie mamy jej w sobie.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Prawda nie musi zwyciężyć, ale nie jest też bez szans: jej sojusznicy mają pretekst do przegrywania.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Przeczekać można wszystko: jeśli nie świat, to ty się zmienisz.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Nienawiść starzeje się tak jak i miłość.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Klęski nie może wykluczyć: nią także potrafimy żyć.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Trzeba wiedzieć, kiedy nie wiedzieć.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Gadulstwo jest dobre, gdy rozmyślne.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Sława nigdy nie może być celem, a tylko niekiedy środkiem.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Skuteczność jest niepewna, bo nie znamy zamysłów.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Oszukiwać chyba nie warto: zysk zbyt mały.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Nigdy nie wiemy, co jest, a co nie jest twórczością.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Talent wyczerpuje, brak talentu pobudza.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Nie wiadomo, czy żyje się raz, ale postępuj, jakby było wiadomo.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Zbytnia domyślność sprzyja tchórzostwu.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Gdy kłamstwo cię pociąga, weź je pod uwagę.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Ojczyzna bawi głównie z daleka.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Nie ma nowych myśli, są tylko nowe formy.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Namiętność oślepia, choć o tym wiesz.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Czas to bogactwo, którego nie można zaoszczędzić: trzeba je wydawać.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Wiek zaczyna ciążyć, gdy się weń uwierzy.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Chcąc nawrócić łotra, dopuść go do spółki.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Artysta bywa pewniejszy siebie niż polityk: ma rezerwy i kryjówki.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Gdy coś wraca, nie jest już sobą.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Prawda bywa złożona, kłamstwo proste.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Rozkład ciała jest nieunikniony: to wiele tłumaczy.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Nie reklamuj swojej krzywdy: niech się broni sama.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Brak wiary to stan oczekiwania.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Przyzwyczajenie zastąpić może wszystko inne.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Miłość niczego nie tłumaczy, choć wiele załatwia.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Zawsze może być jeszcze gorzej.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Nieśmiałość nie jest cnotą, śmiałość jest nią niekiedy.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Milczenie nieraz bardziej przekonywa niż mówienie.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Spóźnione zwycięstwo prawdy jest przestrogą.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Łatwiej ułożyć całość z fragmentów, niż odtworzyć fragmenty mając plan całości.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Prawdy niemiłe nie przestają być prawdami.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Demokracja pociąga, gdy jej nie ma.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Każda rzecz może się zmienić w swe przeciwieństwo.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Czy naprawdę o coś nam chodzi? Gdzie dowód?

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Głupiec uspokaja, bo utwierdza nas w sobie.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Bezbronność prawdy bywa pozorna, lecz do czasu aktualna.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Są różne racje: rzadko zwycięża silniejsza.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Śmierć nie istnieje, dopóki nie nadejdzie.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Ci, co nie mogą zrobić kariery pochlebstwami, postanowili spróbować szczęścia w krytyce.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Nacjonalizm to częstokroć wyraz małej wiary w rzeczywiste możliwości swego narodu.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Propaganda wynika z niewiary w siebie, reklama z wiary w publiczność.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Sztuka nowa służy twórcom, sztuka stara - odbiorcom.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Od stuleci przeżywamy te same myśli, ubierając je tylko w coraz to nowe formy.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

Politycy utożsamiają często swe dążenia osobiste z celami ludzkości.

Stefan Kisielewski "Kisiel"